Apie fondą

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos paramos fondo steigėjas - Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija . Fondas įsteigtas 2014 m. balandžio mėn. , jo veiklos tikslas -  labdaros ir paramos teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims Labdaros ir paramos įstatymo ir Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka visuomenei naudingose ir su naudos sau siekimu nesiejamose srityse, tokiose kaip:

 • labdaros ir paramos teikimas Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos narių bei kitų asmenų produkcija ir pinigais nepasiturintiems gyventojams bei kitiems asmenims, atitinkantiems LR Labdaros ir paramos įstatymo nuostatas,
 • studentų studijų aprangos ir tekstilės studijų programose rėmimas (dalinis finansavimas, stipendijos skyrimas),
 • paramos teikimas organizuojant įvairius edukacinius projektus, konkursus, susijusius su aprangos ir tekstilės sektoriumi  ir pagal galimybę - pagalba juos rengiant,
 • paramos teikimas jauniems žmonėms, pradedantiems verslą aprangos ir tekstilės sektoriuje,
 • pagalba organizuojant fizinių asmenų ugdymą įmonėse pagal profesinio mokymo programas,
 • lėšų rinkimas socialinės pagalbos tikslais,
 • labdaros švenčių, akcijų organizavimas,
 • palankios visuomeninės nuomonės apie Fondą ir aprangos ir tekstilės sektorių formavimas.

 

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos paramos fondas

Saltoniškių g. 29, LT-08105 Vilnius

Juridinio asmens kodas 303301613

tel. 8 5 279 0131, el. p. latia@latia.t

A.s. LT647400047028123810, „Danske bank”, b. k. 74000

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Fondo direktorius p. Igoris Kupstas


 • Screenshot 3
 • Bft baneris 200x200px lt
 • Newsletter 400x400 px