Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos veikla sprendžiant aktualius darbo rinkos klausimus buvo pažymėta metiniame Lietuvos darbo biržos renginyje

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos veikla sprendžiant aktualius darbo rinkos klausimus buvo pažymėta metiniame Lietuvos darbo biržos renginyje.

Š.m. vasario 3 dieną Lietuvos darbo birža surengė septintąjį padėkos šalies darbdaviams, sukūrusiems 2014 metais daugiausiai naujų tikslinių darbo vietų, nominacijų įteikimą.
Šiame renginyje buvo pagerbtos įmonės ir apdovanoti jų atstovai keturiose nominacijose: už naujų darbo vietų sukūrimą didžiausio nedarbo teritorijose, už socialiai pažeidžiamų asmenų integraciją į darbo rinką, už jaunimo integraciją į darbo rinką, taip pat už iniciatyvą pradėti ir plėtoti verslą.

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijai buvo įteiktas padėkos raštas už aktyvumą ir ilgametę partnerystę plėtojant socialinį dialogą ir sprendžiant aktualius darbo rinkos klausimus.

arrow