Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos ir valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro

Š. m. balandžio mėn. 3 d. Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos (LATIA) prezidentas A. Palevičius ir valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC) direktorius Gintaras Valušis pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi, tarp LATIA ir FTMC, kuriam pavaldus ir Kaune veikiantis tekstilės institutas (toliau – Institutas), bus siekiama tarpusavyje bendradarbiauti gerinant, plėtojant bei vystant mokslo ir verslo veiklas tekstilės ir aprangos pramonės srityje. Taip pat siekiama aktyvinti taikomojo mokslo bendradarbiavimą su visomis, be išimčių, tekstilės ir aprangos įmonėmis, pagal pateiktus LATIA narių paklausimus sudaryti galimybių programas; rengti perspektyvinius tekstilės mokslo vystymosi planus, įskaitant įrangos įsigijimą;

nuolat skelbti tekstilės ir aprangos pramonės inovacijas viešai prieinamoje erdvėje visiems LATIA nariams naudojant tiek elektroninę erdvę, tiek tiesioginius susitikimus bei temines paskaitas; ne rečiau kaip kartą per ketvirtį pagal sudarytas programas rengti bendrus pasitarimus – diskusijas su LATIA nariais, kurių metu būtų pristatomi įmonėms iškylantys taikomojo mokslo poreikiai; pagal tekstilės ir aprangos įmonių poreikius sukurti akredituotą (tarptautiniu lygiu) sertifikavimo tarnybą. Taip pat sutartimi siekiama sudaryti komisiją, susidedančią iš valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centras atstovų, LATIA prezidiumo narių ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų, kuriai būtų pavesta atlikti Instituto veiklos įvertinimą bei parengti siūlymus dėl tolimesnės Instituto veiklos, struktūros ir statuso.

arrow