Projektas „Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių lietuviškos kilmės produkcijos eksporto skatinimas“ skirtas KKI (Kultūros ir kūrybinės industrijos) sektoriui.

2018 08 19

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija (LATIA) įgyvendina projektą „Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių lietuviškos kilmės produkcijos eksporto skatinimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės Lt“. Skirta finansavimo suma: 199.986,41 Eur. Projekto tikslas – skatinti Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus labai mažas, mažas ir vidutines įmones ieškoti lietuviškos kilmės produkcijai naujų užsienio rinkų bei plėsti esamas rinkas. Šio projekto dėka įmonės bus skatinamos intensyviau dalyvauti įvairiose tarptautinėse parodose ir verslo misijose. ES subsidija leis įmonėms geriau ir kokybiškiau pristatyti lietuvišką produkciją tarptautinėse rinkose bei tokiu būdu didinti sektoriaus žinomomą ir garsinti Lietuvos vardą. Taip pat šio projekto metu įmonės vyks ir į verslo misijas, kurių metu organizuojami susitikimai su potencialiais klientais ar partneriais. Visos išvardintos veiklos ypatingai prisidės prie įmonių lietuviškos kilmės prekių ar paslaugų eksporto apimčių rodiklių augimo. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018-09-01. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-03-16. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis.

arrow