TAIP – TEKSTILĖS IR APRANGOS INOVACIJŲ PLĖTRAI

2013 04 29

Projekto tikslas: Stiprinti nacionalinę aprangos ir tekstilės pramonės technologijų platformą ir jos tarptautinę integraciją.

Projekto uždavinys: Didinti platformos narių darbuotojų bendruosius gebėjimus, skatinti mokslo, inovacijų ir naujų technologijų plėtrą.

Projekto pradžia: 2013 m. sausio 29 d.

Trukmė: 24 mėn.

Projekto pabaiga: 2015 m. sausio 29 d.

  • Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
  • Finansavimas skirtas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategijos „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos“ 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“

 Projekto veiklos:

  • Stiprinti platformos tarptautinę integraciją ir ugdyti jos narių kompetencijas.
  • Optimizuoti mokslo tyrimų kryptis atliekant tyrimus ir rengiant galimybių studiją.

 Projekto rezultatai:

Integruotasi į 2 organizacijas (1. EURATEX; 2. IAF) ir prisijungta prie 3 duomenų bazių (1. Berg Fashion Library; 2. Vogue Archive; 3. Art, Design and Architecture Libraries)

Išplėstas informacinis portalas, 1 vnt. Palaikomas jo turinys projekto laikotarpiu

Suorganizuota konferencija „Europos tekstilės ir aprangos technologijų platformų bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

Suorganizuota konferencija „Inovacinių gaminių kūrimo technologijos ir pritaikymai rinkos poreikiams

Apmokyta 30 asmenų „Projektų rengimas ir valdymas“

Apmokyta 30 asmenų „Verslumo kompetencijų ugdymas“

Apmokyta 30 asmenų „Tarptautinis konkurencingumas“

Apmokyta 60 asmenų „Mados tendencijos“

Apmokyta 30 asmenų „Techninės tekstilės plėtojimas ir darnaus verslo gamybos ir rinkodaros vystymosi svertai“

Suorganizuota misija į tris parodas „Techtextil“, „Texprocess“ ir „Avantex“, 1vnt

Suorganizuota misija į parodą „Bread and Butter Berlin“, 1 vnt.

Atlikti 2 tyrimai (1. Mokslo tyrimų krypčių optimizavimas inovatyvių medžiagų ir gaminių iš jų kūrimo srityse; 2. Mokslo tyrimų krypčių optimizavimas įvertinant gamtai draugiškų medžiagų kūrimo svarbą.)

Parengta technologijų platformos projektų portfelio valdymo metodika, 1 vnt.

Parengta galimybių studija, 1 vnt. (skirta išanalizuoti Lietuvos ir pasaulio aprangos ir tekstilės sektorių bei apžvelgti tendencijas).

Projektas viešintas 2-jose tarptautinėse parodose.

Projektas viešintas užsakant 9 reklamas nacionaliniame dienraštyje.

Inicijuoti 8 užsakomieji straipsniai nacionaliniuose dienraščiuose.

1 Komandiruotė į metinę EURATEX konferenciją

2 Komandiruotė į metinę EURATEX konferenciją

1 Komandiruotė į EURATEX narių susirinkimą / Europos technologinės platformos renginius

2 Komandiruotė į EURATEX narių susirinkimą / Europos technologinės platformos renginius

3 Komandiruotė į EURATEX narių susirinkimą / Europos technologinės platformos renginius

Komandiruotė į IAF organizuojamą metinę konferenciją

arrow