Baigėsi beveik 2 metus vykęs projektas „Baltic Fashion“

 

2014 01 12

2013 m. gruodžio mėn. baigėsi beveik  2 metus vykęs projektas „ Baltic Fashion“, kuris  buvo dalinai finansuojamas iš ES 2007-2013 m. Baltijos jūros regiono tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos lėšų. Šią programą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas (ERPF). Programos tikslas –  stiprinti Baltijos jūros, kaip subalansuoto, konkurencingo ir teritoriniu požiūriu integruoto regiono plėtrą, vienijant įvairių šalių žmogiškąjį ir fizinį potencialą. Pilnas projekto pavadinimas: projektas „Promoting the innovative Baltic Fashion industry throughout the Baltic Sea Region“ Nr. 57 Projekto „Baltic Fashion“ tikslas – stiprinti Baltijos jūros regiono šalių mados sektoriaus smulkiųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumą, vystyti bendradarbiavimą tarp regiono šalių įmonių. Projekto metu Lietuvos aprangos gamintojams ir dizaineriams buvo teikiama informacija apie mados sektorių kitose Baltijos jūros regiono šalyse, vykdomi bendradarbiavimo renginiai siekiant užmegzti ryšius tarp įvairių regiono šalių mados sektoriaus įmonių, organizuojami seminarai ir teikiamos kitos paslaugos, stiprinančios šio sektoriaus įmonių konkurencingumą.
Projekto „Baltic Fashion“ metu paruoštos medžiagos santrauka pateikta pridedamoje brošiūroje „Baltic Fashion Findings”.

arrow