Komandiruotė į Europos technologijų platformos renginį / Euratex narių susirinkimą

2013 06 10

EURATEX narių susirinkimas bei Europos technologijų platformos renginys vyko š. m. gegužės 28-29 dienomis, Briuselio mieste, Belgijos karalystėje.

Gegužės mėn . 28 d. dalyvauta Europos technologinės platformos renginyje – projekto PROSUMER.NET baigiamojoje konferencijoje.

PROSUMER.NET – Europos Technologinių Platformų tinklas, skatinantis bendradarbiavimą tarp vartojimo prekės atstovaujančių pramonės sektorių bei su šia sritimi susijusiomis mokslinių tyrimų ir technologijų įstaigomis.

Renginyje pateikta medžiaga apie naujausius ES mokslinio tyrimo projektus, inovatyvius produktus , ES šalių tekstilės ir aprangos technologinių platformų bendradarbiavimo galimybės.

Renginyje gauta medžiaga išplatinta Lietuvos aprangos ir tekstilės technologinės platformos nariams, pristatyta Lietuvos aprangos ir tekstilės technologinė platforma. Europos technologinės platformos renginyje – projekto PROSUMER.NET baigiamojoje konferencijoje taip pat suformuluoti pasiūlymai dėl inovacijų politikos mokslo, inovacijų ir aukštojo mokslo srityje ; konkurencingumo, Smulkių ir vidutinių įmonių , finansavimo galimybių , intelektualinės nuosavybės apsaugos srityse ; regioninės politikos, klasterių kūrimo ir inovatyvių produkto kūrimo srityse bei socialinės politikos įskaitant mokinių lavinimą bei mokymą srityse.

Gegužės mėn. 29d.  Dalyvauta Europos aprangos ir tekstilės konfederacijos Euratex narių susirinkime.

Šiame susitrinkime aptarta Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos narystės Euratex organizacijoje galimybės bei Europos aprangos ir tekstilės asociacijų vadovams pristatyta Lietuvos aprangos ir tekstilės technologinė platforma, užmegzti ryšiai su kitų ES tekstilės ir aprangos asociacijomis.

arrow