Projektas sėkmingai įgyvendintas ir užbaigtas 2015 m. balandžio mėn.

2015 06 01

Projekto metu buvo įvykdyti projektų rengimo ir valdymo, tarptautinio konkurencingumo, mados tendencijų, techninės tekstilės, verslumo kompetencijų ugdymo mokymai, kurių metu buvo apmokyti 127 asmenys, iš jų 21 mokslininkas ir tyrėjas. Taip pat parengta galimybių studija  „Lietuvos ir pasaulio aprangos ir tekstilės sektorių raidos analizė ir tendencijų apžvalga“, projektų portfelio valdymo metodika, atlikti du mokslo tyrimų krypčių optimizavimo tyrimai. Integruotasi į svarbias tarptautines organizacijas, sudalyvauta tarptautiniuose renginiuose, užmegzti kontaktai.

Po projekto atsižvelgiant į galimybių studijoje pateiktas išvadas ir rekomendacijas, ketinama ir toliau stiprinti Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės technologijų platformą ir jos tarptautinę integraciją. Sėkmingą integraciją užtikrins, jau užmegzti ryšiai tarptautinėse organizacijose ir renginiuose bei perimta patirtis dalyvaujant mokymuose ir tarptautinėse konferencijose. Lietuvos aprangos ir tekstilės technologinės platformos nariai priimdami naujus inovatyvius sprendimus pasinaudos pateiktomis rekomendacijomis atliktuose dviejų krypčių moksliniuose tyrimuose.

arrow