Metinė EURATEX konferencija 2013

2013 04 30

Š. m. Kovo 20-21 dienomis Belgijos karalystėje, Briuselio mieste, vyko konferencija „Tekstilės ateities mokslo tyrimų ir naujovių Europoje pristatymas” (angl. „Charting the Future of Textile Research and Innovation in Europe”).

Konferenciją organizavo: EURATEX – Europos aprangos ir tekstilės konfederacija (angl. The European Apparel and Textile Confederation). Ši organizacija įsikūrusi Briuselyje, Belgijoje. Ji atstovauja Europos tekstilės ir drabužių pramonėje veikiančius savo narius, ir jos pagrindinis tikslas yra sukurti aplinką, kuri padeda tekstilės ir aprangos gaminių gamybai.

Konferencijos dalyviai: EURATEX nariai, atstovaujantys daugelį ES šalių t.y. organizacijos iš įvairių Europos šalių.

Trumpas aprašymas: Konferencijos metu buvo susipažinta su Europos tekstilės pramonės mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo bei diegimo ateities perspektyvomis. Viena iš jų yra naujoji Bendrosios programos (Framework Programme) iniciatyva Horizon 2020, orientuota į pramonės konkurencingumo didinimą. Pranešimą šia tema skaitė Doris Schrocker, Europos komisijos pramoninių technologijų mokslinių tyrimų ir inovacijų departamento vadovas. Susitikimo metu tai pat buvo apžvelgtos ir dar tolimesnės perspektyvos, t.y. iki 2025 metų, Vokietijos tyrimų tarybos parengtos studijos pagrindu (Thomas Strobel). Europos Inovatyviosios tekstilės centro studijoje (Stephan Verin, Prancūzija) buvo pateiktos įžvalgos iki 2030 metų. Konferencijos pirmos dienos antrojoje dalyje buvo pristatomi projektų CrossTexNet (Leila Mehnane, Prancūzija) rezultatai. Taip pat buvo dalinamasi patirtimi apie tekstilės klasterių kūrimą, t.y. projektas FomenTex (Felipe Carrasco, Ispanija).

Konferencijos antrąją dieną vyko dvi darbinės sesijos (Workshops): 1. Inovatyvios tekstilės medžiagos ir 2.  Vystymosi perspektyvos iki 2025 m. Į darbo grupes dalyviai pasiskirtstė pagal savo interesus. LATIA atstovei teko dalyvauti pirmojoje Inovatyvių tekstilės medžiagų darbo grupėje, kurios darbas prasidėjo keturiais pristatymais: apie tvariąją tekstilės medžiagų gamybą ir apdailą, apie skaitmeninę gamybą ir naujus mados verslo modelius bei apie tekstilės pramonės inovacijas. Po to sekė pastabos, komentarai ir pasiūlymai iš auditorijos. Konferencijos antros dienos antrojoje dalyje buvo apibendrinti ne tik abiejų grupių rezultarai, bet ir abiejų dienų pasisakymai, o jų pagrindu numatytos tolimesnės Europos tekstilės technologijų platformos veiklos tobulinimo gairės. Dalis šios konferencijos medžiagos patalpinta Europos aprangos ir tekstilės konfederacijos EURATEX internetiniame puslapyje. Konferencijos metu susipažinta su užsienio šalių atstovais, naujausiomis aprangos ir tekstilės pramonės technologijomis, įrenginiais ir vykdomais projektais. Kontaktai užmegsti su  CluTex projekto vadovu Milos Beran, Čekija, su Saksonijos tekstilės tyrimų instituto Tekstilės technologijų perdavimo centro vadovu Rainer Gebhardt, Vokietija, su Libereco technikos universiteto Tekstilės inžinerijos prodekane Pavala Tesinova.

Išvados ir pasiūlymai: Integruojant Lietuvos Tekstilės technologijų platformą į Europos aprangos tekstilės technologijų platformos veiklą yra būtina dalyvauti pastarosios organizuojamuose susitikimuose ir konferencijose, nes tai yra pagrindas ne tik kontaktų užmezgimui, bet ir naujų idėjų bei patirties pasikeitimui. O tai yra labai svarbu siekiant sėkmingai dalyvauti būsimoje bendrosios programos Horizon 2020 veiklose, rengiant su užsienio partneriais bendrus tarptautinius MTEP projektus.

arrow