Naujienlaiškis

2013 06 01

VM-TEXTRANSF projektas buvo sukurtas atsižvelgiant į 4 Europos valstybių/regionų (Galicia Ispanijoje, Attica Graikijoje, Adana Turkijoje ir Lietuva) poreikį aukštos kvalifikacijos darbuotojams, kurie specializuojasi mažmeninėje vizualinėje rinkodaroje, ir ypač vizualinėje prekyboje tekstilės sektoriuje. Dviejuose iš projekte dalyvaujančių regionų (Galicia ir Attica) tekstilės sektorius yra apibūdinamas kaip tradicinis bei didelę svarbą turintis amatas, tačiau šiai pramonės rūšiai kyla poreikis persiorentuoti nuo į gamybą orentuoto modelio iki kito skatinančio platinimą (paskirstymą) ir komercializaciją. Kiti likę du regionai (Adana ir Lietuva) atstovauja augantį tekstilės sektorių, kur įmonės sėkmingai kuria naujus prekės ženklus, bei sparčiai plečiasi atidarydamos savo parduotuves. Būtent dėl šios priežasties kyla poreikis tobulinti šių įmonių mažmeninės prekybos stategijas. Deja, visuose šiuose regionuose labai trūksta kvalifikuotų profesinių mokymų apie  vizualinę rinkodarą.

Projekto tikslas:
Naudojant naujausius mokymo metodus bei turinį perduoti Europos regionams (Galicia Ispanijoje, Attica Graikijoje, Adana Turkijoje ir Lietuva) profesines žinias apie vizualinę rinkodarą.

Projekto užduotys:
• Tobulinti profesinius įgūdžius apie vizualinę rinkodarą tekstilės sektoriuje aukščiau minėtuose regiuonuose;
• Prisidėti prie naujos profesinės srities (vizualinės rinkodaros specialistai/ekspertai tekstilės sektoriui)  sklaidos projekte numatytuose regionuose;
• Padidinti profesinių mokymų tekstilės srityje kokybę bei prieinamumą;
• Projektas prisidės prie naujų darbo vietų sukūrimo tekstilės sektoriuje, tokiu būdu padėsiantis sumažinti ekonominės krizės sukeltus padarinius.

Mokymų metodai ir rezultatai
Galutinis projekto rezultatas bus aukštos kokybės mokymo produktas apie vizualinę prekybą/rinkodarą, pritaikytą kiekvienai importuojančiai valstybei ir šis produktas bus prieinamas kiekvienam projekto partneriui tiek valstybine, tiek anglų kalbomis per e-mokymosi priemonę.
Galutiniai tiesioginiai projekto naudos gavėjai bus tekstilės sektoriaus darbuotojai įtraukti į marketingo bei mažmeninės prekybos veiklą, bei bedarbiai, turintys patirties tekstilės sektoriuje ir norintys susigrąžinti/atnaujinti savo profesinius įgūdžius. Netiesioginiai naudos gavėjai bus tekstilės sektoriaus įmonės, profesinės asociacijos bei juridiniai asmenys besidomintys darbo politika, kuri bus įtraukta į projektą.

arrow