2021 m. LATIA skirs didžiausią dėmesį komunikacijai ir narių atstovavimui

Kovo pr. nuotoliniu būdu vykusiame Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos (LATIA) prezidiumo posėdyje aptartos LATIA veiklos prioritetinės kryptys 2021 m. LATIA prezidiumo sprendimu, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas asociacijos, aprangos ir tekstilės pramonės bei įmonių viešajai komunikacijai.

LATIA prezidentas Kęstutis Daukšys teigia, kad būtina užtikrinti tinkamą aprangos ir tekstilės sektoriaus viešąją komunikaciją ir narių atstovavimą tiek ypatingomis COVID-19 pandemijos sąlygomis, tiek grįžtant prie įprastinio darbo ir rinkos sąlygoms stabilizuojantis. „Siekiame, kad mūsų sektoriaus įmonės galėtų sėkmingai dirbti, o valstybė palaikytų kryptingą sektoriaus vystymąsi“.

Posėdyje patvirtinos prioritetinės 2021 metų asociacijos kryptys:

• asociacijos, aprangos ir tekstilės pramonės bei įmonių viešoji komunikacija;
• narių interesų atstovavimas valdžios institucijose;
• dalyvavimas ES finansuojamose projektuose;
• siekti, kad aprangos ir tekstilės įmonių interesai būtų atspindėti šiuo metu Lietuvos ir Europos formuojamoje Žaliojo kurso politikoje;
• siekti, kad valstybė prisidėtų prie aprangos ir tekstilės pramonės plėtros užsienyje bei sukurtų priemones, ko-finansuojančias gaminių sertifikavimą, jį standartizuoti.

arrow