„Auksinė verpstė“ 2020 apdovanojo šalies aprangos ir tekstilės sektoriui nusipelniusius žmones

 

2001 metais LATIA įsteigė Lietuvos lengvosios pramonės garbės ženklo „Auksinė verpstė“ nominaciją. Garbės ženklas „Auksinė verpstė“ – tai aukščiausias šio sektoriaus darbuotojams ir įmonėms pagerbti skirtas apdovanojimas, kuris teikiamas organizacijų atstovams, nusipelniusiems plėtojant šalies aprangos ir tekstilės sektorių.

Jau 19 metų šis garbingas apdovanojimas skiriamas geriausiems darbuotojams už pasiektus rezultatus, profesionalumą, kvalifikaciją, pasišventimą profesijai, išmintį ir gebėjimus. UAB „Texcup“, UAB „Neaustima“, AB „Kauno Baltija“ išrinko darbuotojus, kuriems skirtas  „Auksinės verpstės“ garbės ženklas:

• Vaida Gaidamavičienė – UAB „Texcup“ ilgametė įmonės vadybininkė. Atsakinga, darbšti, organizuota darbuotoja, sugebanti priimti konstruktyvius sprendimus kritinėse situacijose.

• Aida Steponavičienė – UAB „Texcup“ ilgus metus dirba vadybininke. Tai darbuotoja, puikiai susitvarkanti su savo kasdienėmis ir su papildomomis pareigomis. Vertinama už lojalumą ir atsidavimą organizacijai.

• Vilė Parvainienė – UAB „Neaustima“ klientų aptarnavimo koordinatore dirba nuo 1995 m. rugpjūčio 28 dienos. Vilė,  per ilgus darbo įmonėje metus įsitvirtino kaip atsakinga bei lojali įmonei darbuotoja, siekianti puikių rezultatų bei visada kokybiškai ir laiku atliekanti pavestas užduotis. Pasižymi sąžiningumu, reiklumu sau, geba operatyviai ir savarankiškai priimti atsakingus sprendimus.

• Zita Barčaitytė – AB „Kauno Baltija“ paruošimo-sukirpimo cecho viršininkė. Darbo stažas – 36 metai (nuo 1984 m. balandžio 2 d.). Pradėjo dirbti bendrovėje siuvėja pagal paskyrimą, baigusi Vilniaus Lengvosios pramonės technikumą. Netrukus buvo perkelta į paruošimo-sukirpimo cechą, kur praėjo daugelį šio cecho grandžių: nuo komplektuotojos, sukirpėjos, meistrės iki cecho viršininkės. Labai kvalifikuota, profesionali ir darbuotojų bei vadovų vertinama specialistė.

• Daiva Dailidienė – AB „Kauno Baltija“ meistrė-technologė. Darbo stažas – 33 metai (nuo 1987 m. balandžio 1 d.). Pradėjusi siuvėja, D. Dailidienė užaugo iki meistrės-technologės. Darbuotoja yra labai pareiginga, atsakinga, eilę metų nominuota kaip geriausia darbuotoja ir geriausios brigados meistrė-technologė.

• Regina Naruševičienė – AB „Kauno Baltija“ darbo normavimo inžinierė. Darbo stažas – 37 metai (nuo 1983 m. liepos 12 d.). Visą gyvenimą paskyrė šiam darbui. Bedirbdama bendrovėje, baigė tuometinį KPI. Yra puiki specialistė ir kolegė, vertinama kolektyvo ir vadovų.

• Laima Jankauskienė – AB „Kauno Baltija“ siuvinių gamybos cecho viršininkė. Darbo stažas – 20 metų (nuo 2000 m. rugpjūčio 3 d.). Pradėjusi technologe, 2000 metų pabaigoje buvo paskirta Siuvinių gamybos viršininke. Šiuo metu L. Jankauskienė yra atsakinga už  bendrovės barų  ir filialų gamybos planavimą. Vertinama, kaip atsakinga, profesionali, visur spėjanti darbuotoja.

arrow