ES finansuoja vadovų mokymo programą Japonijoje ir P. Korėjoje

Apie Vadovų mokymo programą

Vadovų mokymo programa – tai Europos Sąjungos finansuojama verslo plėtros ir žmogiškųjų išteklių ugdymo programa. Ji sudaro sąlygas ES įmonėms ir jų vadovams parengti verslo Japonijos ir Korėjos rinkose planus ir įgyti žinių apie šių valstybių verslo praktiką, kultūrą bei kalbas. Viso to reikia norint įsitvirtinti šių šalių rinkose. Japonijoje ir Korėjoje verslu užsiimama visiškai kitaip nei Europoje, todėl ES įmonėms, norinčioms vykdyti veiklą tose šalyse, ir jų vadovams reikia suteikti specialių gebėjimų ir žinių. Padidinti Japonijoje ir Korėjoje veikiančių ES įmonių skaičių – labai svarbus strateginis Europos Komisijos uždavinys.

Programoje norintys dalyvauti ES įmonių vadovai gali teikti paraiškas elektroniniu būdu svetainėje. Paraiškų teikimo terminas – 2014 m. gegužės 15 d. Mokymo ciklas vyks nuo 2014 m. lapkričio mėn. iki 2015 m. lapkričio mėn.

Asmuo kontaktams:
Natalja Saburova
Audit & Advisory
Deloitte Audits Latvia Ltd.
Gredu Str. 4a, Riga, LV-1019, Latvia
Tel/Direct: +371 67 07 41 49 | Fax: + 371 67 07 41 03 | Mobile: +371 29 18 65 66
nsaburova@deloitteCE.com |www.deloitte.com/lv

arrow