EURATEX vadovas: Europos institucijų planai – unikali galimybė tekstilininkams

Kviečiame skaityti interviu su Lietuvos aprangos ir tekstilės asociacijos (LATIA) organizuojamoje parodoje „Baltic Fashion & Textile Vilnius” dalyvavusiu Europos aprangos ir tekstilės organizacijos (EURATEX) generaliniu direktoriumi Dirk Vantyghem.

Ką tekstilininkams reiškia Europos Komisijos formuojama Europos Sąjungos tekstilės strategija?

Tai, kad Europos Komisija nusprendė parengti svarbų dokumentą, orientuotą į tekstilės pramonę, yra labai reikšminga. To nebuvo 15 metų. Tekstilės pramonei tai yra labai svarbu.

Mes, tekstilės pramonės atstovai, turime suprasti, kad tai yra ir unikali galimybė sukurti naują verslo modelį, pasinaudoti proga ir pažvelgti į pokyčius ne tik kaip į planuojamus verslo apribojimus, bet ir kaip į progą paskatinti pramonės klestėjimą

Kaip žiediškumas ir tvarumas pakeis tekstilės ir mados pramonę?

Verslo veiklos perėjimas prie žiedinės ekonomikos principų yra labai svarbus pokytis visai tekstilės ir aprangos pramonei. Europos žaliuoju kursu siekiama sukurti tvarią ir aplinkai draugišką Europą. Dėl šios priežasties būtini esminiai pokyčiai, susiję su tiekimo grandinėmis, vartojimu, atliekų politika.

Šiuo metu turime linijinį verslo modelį ir turime pereiti prie žiedinės veiklos. Tai neabejotinai didelis iššūkis. Kaip tai padaryti? Turime galvoti apie medžiagas, kurias naudojame gamyboje, kaip organizuojame tiekimo grandines, kokių tvaresnių ir „žiediškesnių“ produktų galime pasiūlyti savo pirkėjams.

Kartu svarbu atsakyti ir į kitus klausimus: kaip galime užtikrinti skaidrumą ir tvarių produktų įsigijimą; kas apskritai yra tvarus produktas. Mes, visa pramonė ir Europos Komisija vis dar turi daugybę neatsakytų klausimų, įskaitant ir tai, kaip iš tikrųjų veikia žiediškumas ir tvarumas.

Yra daug su tvarumu ir žiediškumu susijusių ES iniciatyvų. Ką daryti įmonėms ir kaip joms susigaudyti visame šiame kompleksiškame pokyčių paveiksle?

Europos žaliasis kursas buvo paskelbtas daugiau nei prieš metus. Natūralu, kad verslui kyla daugybė klausimų. Net ir rengiantiems teisės aktus institucijų darbuotojams sunku suprasti ir apibrėžti patį žiediškumą, įvertinti, koks yra konkretaus produkto poveikis aplinkai. Taigi mes vis dar neturime galutinių atsakymų į tai, kas iš tiesų yra žiediškumas, ar prie to prisideda vandens suvartojimas, energijos suvartojimas ir pan.

EURATEX diskutuoja šiomis temomis Europos lygiu, bendrauja su Europos valstybių asociacijomis narėmis. Savo ruožtu lokalios asociacijos užtikrina, kad informacija pasiektų šalies įmones.

COVID-19 paveikė viso pasaulio tiekimo grandines, tekstilės sektorius – ne išimtis. Kaip atsigauna sektorius visoje Europoje, ko tikisi, kokie pokyčiai įvyks dėl šių sukrėtimų?

Remiantis statistika, palyginus su kitomis pramonės šakomis, COVID-19 tekstilės sektorių paveikė labiausiai. Ypatingai nukentėjo drabužių gamybos sektorius.

2021 m. pradžioje tekstilės sektoriaus padėtis kiek pagerėjo, ypatingai tai pajuto techninės tekstilės gamintojai. Vis dėlto, situacija išlieka sudėtinga. Įmonės susiduria su tiekimo grandinių sutrikimais, sumažėjusiu medžiagų prieinamumu ir didesnėmis jų kainomis, išaugusiais logistikos kaštais, brangstančia energija. Šios problemos yra susijusios ne tik su COVID-19, bet ir su bendra situacija visame pasaulyje. Kitos pramonės šakos taip pat susiduria su sunkumais.

ES Pramonės strategija kol kas yra dokumentas, o kas vyksta realiai?

Laukiame dviejų iniciatyvų vienu metu. ES tekstilės strategija bus paskelbta lapkritį. ES pramonės strategija apima 14 pramonės šakų, tekstilės pramonė yra viena iš jų. Europos Komisija atlieka esminę pasiūlos, eksporto-importo ir produktų inovacijų poreikio analizę. Tai iš esmės yra atsakas į naujos strategijos poreikį. Pagrindinis tikslas yra padėti tekstilės sektoriui ir sukurti Europos pramonės augimo planą.

EURATEX atstovauja Europos tekstilės pramonę. Kodėl svarbu, jog šalių pramonės kalbėtų suvienytai, o ne kiekviena už save?

Dabartiniai įvykiai paveiks kiekvieną tekstilės įmonę Europoje. Todėl svarbu ne tik žinoti, kas vyksta, bet ir turėti balsą, poveikį žmonėms, kurie rengia teisės aktus.

EURATEX atstovauja 160 000 Europos įmonių, įsiklauso į atskirų valstybių asociacijų poreikius ir teikia savo nuomonę. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, Europos žaliąjį kursą, santykius su JAV, Kinija, būti EURATEX nariu yra dar svarbiau. Galime pasidžiaugti, kad Europos Komisija ir Europos Parlamentas įsiklauso į mūsų siūlymus. Siekiant efektyvaus dialogo, EURATEX ir vietos asociacijos turi palaikyti gerus darbo santykius ir dalintis turima informacija.

LATIA tapo EURATEX nare 2013 m. EURATEX – organizacija, atstovaujanti Europos tekstilės ir drabužių pramonės interesus ES institucijų lygiu. EURATEX, kaip Europos pramonės atstovas, siekia sukurti palankią aplinką Europos Sąjungoje tekstilės ir drabužių gamybai.

arrow