Geros naujienos | Detali informacija apie paskelbtą vastybės paramą verslui

Ekonomikos ir inovacijų ministerija pristatė 2,5 mlrd. Eur energetikos paketą, kuriuo
numatoma sušvelninti energijos kainų poveikį verslui, skirti subsidijas bei atidėti mokesčių
išieškojimą. Priemonės startavo, tad skubėkite jomis pasinaudoti!

Trumpai apie šio paketo priemones:

1. Dėl elektros kainų kompensacijos.
Kompensuojama tik energijos kaina (PVM ir energijos perdavimo paslaugos –
nekompensuojamos). PVM bus skaičiuojama nuo visos sumos be kompensacijos; vėliau,
kas gali, PVM susigrąžins. Valstybė kompensuos tiekėjui, o vartotojas gaus sumažintą
sąskaitą. Ši priemonė nebus laikoma de minimisn pagalba. Visi, turintys sutartis su
nepriklausomais tiekėjais, gaus kompensaciją.

2. Dėl subsidijų.
Galės būti taikomos tik juridiniams asmenims. Siejamos su sumokėtu GPM ir Pelno
mokesčiu (PLM). Bus atsižvelgiama ir į deklaruotus, ir į sumokėtus mokesčius. Nutarta
numatyti „grindis“ (500 Eur), nes brangiau kainuos administravimas. Subsidijų priemonė
yra šių metų biudžetas, todėl ją reikia įgyvendinti iki š. m. pabaigos. Subsidijos taikomos
pagal Europos Komisijos vadinamojo „karo komunikato“ pirmąjį priedą. Sąrašas
sektorių, kurie galės pasinaudoti šiomis subsidijomis, bus naudojamas išplėstai (ir greta
esantiems susijusiems sektoriams), šis sąrašas yra baigtinis (žr. nr. 2). Gali būti, kad bus
taikomas papildomas kriterijus, kad būtų įdarbintas bent vienas darbuotojas. Jeigu įmonė
gaus subsidiją, tai bus galimybė taikyti ir kitas priemones. Jos bus skaičiuojamos ne į de
minimis, bet į „karo komunikatą“. Papildomo kriterijaus dėl išlaidų energetikai nebus,
nes įmonės bus identifikuojamos pagal sektorius. Procesas automatizuotas: įmonės gaus
pranešimą iš VMI. Įmonei, pateikusiai prašymą, bus atliktas vertinimas (ar įmonė
nebankrutavusi, ar neturi neapmokėtų sąskaitų ir t.t.).

3. Dėl mokesčių išieškojimo atidėjimo.
Taikoma tada, kai energijos kaštai sudarys 10 proc. ir daugiau įmonės išlaidų. Dalies
įmonių energetikos kaštus VMI gali įvertinti pagal sąskaitas faktūras (tokių yra apie 35
tūkst.), tačiau sunkiau, kai įmonės perka ir perparduoda energiją; tokiais atvejais reikės
pateikti įrodymus. Įmonė, turėjusi atidėjimų dėl COVID-19 priemonių, galimai galės
pasinaudoti šia priemone (bus vertinama).

Mokesčių išieškojimas bus sustabdytas nuo 2022 m. spalio 7 d. iki 2023 m. gegužės 1 d.,
nepriklausomai, nuo kada pus pateiktas prašymas.

Primename apie kitas finansines paramas verslui:

– „Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems“ (dok. nr. 1 9 skaidrė). Aplikavo 13
įmonių. Biudžetas šiai priemonei galėtų būti didinamas.

– VIPA „TIPS“ priemonei (dok. nr. 1 10 skaidrė), skirtai energetiniam efektyvumui.
Numatyta yra 35 mln. Eur, šiai dienai išnaudota 12 mln. Eur. Esant poreikiui,
priemonės biudžetas bus padidintas.

– Atviras kreditų fondas 2 (dok. nr. 1 8 skaidrė) – priemonėje yra 80 mln. Eur, jeigu bus
išnaudota – plės. Priemone gali naudotis ne tik energetikai.
Paminėta, jog yra paskelbtas 5 mln. Eur vertės kvietimas teikti paraiškas priemonei
energetinio efektyvumo didinimui ne Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų
sistemai priklausančioms įmonėms.
Visomis Energetikos ministerijos kuruojamomis priemonėmis galima naudotis
principu „first-in, first-out“ (gauna tie, kas pirmieji pateikia paraiškas).

Žemiau esančiuose prieduose galite rasti visą detalią informaciją.

arrow