Įkurta LR Seimo „tekstilės draugų“ grupė

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija inicijavo „Tekstilės draugų“ grupės LR Seime sukūrimą.

Šios grupės tikslas – betarpiškai Seimo nariams, atstovaujantiems skirtingas politines partijas bei suinteresuotiems Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus plėtra, pristatyti šios pramonės šakos probleminius klausimus, teikti pasiūlymus dėl jos konkurencingumo didinimo, įvaizdžio gerinimo.

Tuo tikslu š. m. gruodžio mėn. 12 d.  LR Seime įvyko pirmasis Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos LATIA vadovų ir LR Seimo narių susitikimas, kurio tikslas – įsteigti LR Seimo narių „tekstilės draugų“ grupę ir apibrėžti pagrindinius šios grupės veiklos tikslus.

Susitikime dalyvavo šie LR Seimo nariai: Kęstutis Daukšys (Darbo partijos frakcija), Jolita Vaickienė (frakcija „Tvarka ir teisingumas“),  Andrius Palionis (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija) ir Dainius Kreivys (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija). Negalėjo dalyvauti, bet norą prisijungti prie „tekstilės draugų“ grupės taip pat išreiškė ir šie Seimo nariai: Aleksandras Zeltinis (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija), Gintaras Steponavičius (Liberalų sąjūdžio frakcija), Jurgis Razma (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija), Birutė Vėsaitė (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija), Kęstutis Glaveckas (Liberalų sąjūdžio frakcija).

LATIA susitikime atstovavo LATIA prezidentas Aurimas Palevičius, viceprezidentai Rimantas Baumilas, Igoris Kupstas, Vidmantas Vikšraitis, garbės prezidentas Jonas Karčiauskas ir generalinis direktorius Linas Lasiauskas.
Susitikime aptartos Seimo narių ir LATIA bendradarbiavimo galimybės atstovaujant Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės įmonių interesus. Aptartos pagrindinės sritys, kurias šiuo metu yra ypač svarbu stiprinti, siekiant didinti sektoriaus konkurencingumą:
1 Mokslinės ir tiriamosios veiklos stiprinimas, glaudesnis esamų mokslo tyrimo įstaigų bendradarbiavimas.
2 Parama sektoriui atsižvelgiant į kitų ES šalių praktiką.
3 Specialistų ruošimo klausimai.
4 Galimos paramos priemonės skatinant tradicinių pramonės šakų Lietuvoje plėtrą.
5 Šakos įvaizdžio gerinimo klausimai.
6 Technologijų atnaujinimo, klasterių kūrimosi klausimai.
7 Parama dizaino skatinimui.

Nutarta:
1 Reguliariai rengti „tekstilės draugų“ susitikimus, kiekvieną susitikimą skiriant vienai konkrečiai tematikai ir pakviečiant visų atsakingų institucijų atstovus.
2 Organizuoti Seimo narių apsilankymus šalies aprangos ir tekstilės įmonėse, kartu siekiant pozityviai per žiniasklaidą pristatyti atskiras šakos įmones, o tuo pačiu ir visą aprangos ir tekstilės pramonę kartu. Artimiausią susitikimą organizuoti jau 2014 m. sausio mėn. pabaigoje.

arrow