Įpusėjus pirmajam 2021 m. pusmečiui, LATIA aktyviai įgyvendina užsibrėžtus tikslus

Įpusėjus pirmajam 2021 m. pusmečiui, Lietuvos aprangos ir tekstilės asociacija (LATIA) įgyvendina užsibrėžtus tikslus – formuoja pramonės poziciją dėl artėjančio įpareigojimo atskirai rinkti atliekas, siekia platesnių verslo galimybių sertifikuoti gaminius ir švaresnę tekstilės produkciją užtikrinančių įrenginių finansavimo.

Viena svarbiausių užduočių šiemet – pasirengti iššūkiams, kylantiems dėl Atliekų direktyvos bei įpareigojimo nuo 2025 m. tekstilės atliekas Lietuvoje (likusias po gamybos ir po vartojimo) surinkti atskirai.

Europos Komisijos Atliekų direktyvos įpareigojimą valstybėms narėms tekstilės atliekas nuo 2025 metų surinkti atskirai nuo kitų atliekų, perdirbimo galimybes ir naujas technologijas, padėsiančias mažinti aplinkos taršą LATIA prezidiumas aptarė kovą vykusio posėdžio metu. Tam tikslui buvo sukurtos dvi darbo grupės, kuri šiuo metu aktyviai vykdo veiklą, tiria rinkos poreikį naujoms technologijoms,  formuoja poziciją šiuo klausimu.

Balandžio 20 d. LATIA iniciatyva įvyko susitikimas su Aplinkos viceministre. LATIA ir Aplinkos ministerijos atstovai nutarė pratęsti diskusiją dėl tekstilės atliekų rūšiavimo, kuris gali tapti dideliu iššūkiu Lietuvos pramonei. LATIA buvo paprašyta pristatyti ministerijai  savo poziciją dėl surinktų atliekų panaudojimo perdirbimui ir pateikti informaciją apie technologijas bei įrangą, reikalingą Lietuvos pramonės žiedinės transformacijos vykdymui.

Šio susitikimo rezultatus LATIA prezidiumas aptars posėdžio, vyksiančio balandžio 29 d., metu.

Atitinkamai, siekiant geresnių sertifikavimo galimybių, LATIA surengė susitikimą su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIMIN) atstovais. Susitikimo metu aptartas LATIA kreipimasis į ministeriją dėl paramos, skirtos tvaraus, žalio bei socialiai atsakingo aprangos ir tekstilės verslo šalyje sertifikavimui.

Susitikimo metu asociacija paragino EIMIN parengti finansavimo priemones, kurios remtų Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių tvarumo, žaliųjų iniciatyvų, socialinės atsakomybės sertifikatų įsigijimą ir palaikymą. Ministerijos atstovai patikino, kad 2021-2027 metų Europos Sąjungos finansavimo laikotarpiu šiam tikslui skirtos priemonės yra planuojamos, jomis galėtų pasinaudoti MVĮ.

arrow