Išrinktas naujasis Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos prezidentas

Informuojame, kad LATIA prezidiumo posėdžio, vykusio š. m. sausio 15 d., metu vienbalsiai išrinktas naujas LATIA Prezidentas 2018-2020 m. kadencijai. Juo tapo p. Kęstutis Daukšys.
p. Kęstutis Daukšys yra UAB ”Kilimai” direktorius, sukaupęs ilgametę patirtį tekstilės ir aprangos pramonės srityje, ir yra pasiryžęs skirti daug dėmesio ir pastangų LATIA bei jos narių interesų atstovavimui.

Prezidiumo posėdyje dalyvavę nariai vienbalsiai pritarė LATIA Prezidento Aurimo Palevičiaus atsistatydinimui pačiam prašant nuo š.m. vasario 1 d.
Nuoširdžiai dėkojame p. Aurimui už nuveiktus darbus ir pastangas vadovaujant asociacijai ir jos Prezidiumo darbui. p. Aurimas Palevičius lieka aktyviu asociacijos Prezidiumo nariu.

Nuotrauka Vyginto Skairaičio

arrow