Įvyko LATIA atstovų susitikimas su LR Krašto apsaugos ministru dėl kariuomenės aprūpinimo apranga

Š. m. gruodžio  mėn. 20 d. LR Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) įvyko LATIA narių susitikimas su KAM vadovybe, kurio tikslas buvo aptarti aprangos ir tekstilės produktų tiekimo sąlygas, pasikeisti nuomonėmis dėl klausimų, iškylančių tiek vienai, tiek ir kitai pusei karinės aprangos ir kitos mūsų srities produkcijos tiekimo srityje.
Susitikime dalyvavo LR Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir Lietuvos kariuomenės logistikos valdybos vadovai, atsakingi už tiekimą kariuomenei.

LR Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas informavo apie kariuomenės planus didinti perkamų aprangos gaminių kiekius.

Nuo LATIA pusės susitikime dalyvavo LATIA prezidentas A. Palevičius, LATIA viceprezidentai A. Pocienė ir V. Vikšraitis, prezidiumo nariai G. Zaveckienė ir V. Ivljevas, įmonių atstovai, LATIA generalinis direktorius L. Lasiauskas.
Susitikime KAM vadovybė išsakė savo pastebėjimus dėl to, kad kartais tiekėjai neatitinka vienam ar kitam produktui keliamų reikalavimų. KAM atstovų nuomone dažnai nėra užtikrinama ne tik gatavo gaminio ( pvz: uniformos), bet ir audinio kokybė, be to Lietuvos įmonės nenoriai dalyvauja konkursuose, kuomet užsakomas mažas gaminių kiekis.
Susitikime dalyvavusių įmonių AB Lelija, UAB Tuma, UAB Omniteksas, AB Utenos trikotažas ir UAB Nostra atstovai taip pt išsakė savo poziciją dėl tiekimo sąlygų, žvelgiant iš gamintojo pozicijų. Daugelio susitikime dalyvavusių gamintojų nuomone, negalima tikėtis gerų kokybinių rezultatų , viešuosiuose pirkimuose vadovaujanti tik kainos kriterijumi. Turi būti atsižvelgta ir į kitus reikalavimus : pvz. ar įmonė gali užtikrinti visą gamybos procesų nuoseklumą reikalingą užsakymui įvykdyti. Būtinas reguliarus gamybos vietų inspektavimas siekiant užtikrinti, kad gaminys gaminamas tikrai toje vietoje kur jis deklaruojamas, o ne pvz , kur nors trečiosiose šalyse, kaip dabar neretai atsitinka.

Diskutuota dėl galimybės padidinti pirkimų apimtis iš kariuomenės pusės.
Taip pat kalbėta apie bendradarbiavimo galimybę iš LATIA pusės teikiant ekspertinę pagalbą formuluojant specifinius reikalavimus kariuomenės perkamiems aprangos gaminiams. Nutarta sudaryti darbo grupę iš KAM atstovų atsakingų už tiekimą ir LATIA ekspertų, kuri dirbtų ties konkrečių produktų reikalavimų specifikacijomis.

arrow