K. Daukšys: Lietuvos pramonei reikalinga valstybės ir ES pagalba

Funkcionali ateities aprangos ir tekstilės pramonė Lietuvoje turi vystytis kartu su valstybe bei ES, sako Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos (LATIA) prezidentas Kęstutis Daukšys. Jo teigimu, ši industrija nuolat susiduria su įvairiais iššūkiais, tokiais kaip brangstanti darbo jėga, konkurencija su Azijos šalimis, nepalankus valdžios reguliavimas bei aplinkosauginiai iššūkiai.

Viena didžiausių aktualijų šiuo metu – vis augančios aplinkosaugos problemos. ES duomenimis, tekstilės gaminiai yra ketvirtoje vietoje pagal pirminių žaliavų ir vandens naudojimo mastą (po maisto, būsto ir transporto), ir penktoje pagal išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, tačiau į naujus tekstilės gaminius perdirbama mažiau nei 1 proc. visų pasaulio tekstilės gaminių.

„Pasauliui patiriant vis gilesnę aplinkosauginę krizę, draugiškesnę aplinkai verslo veiklą skatina tiek valstybės, tiek ir aplinką tausojantys vartotojai. Natūralu, kad gamintojai vis dažniau renkasi realizuoti perdirbtus gaminius. Lietuvoje ir kitose užsienio šalyse tai daryti juos ragins netrukus Europos Sąjungoje (ES) planuojama patvirtinti ES tekstilės gaminių strategija. Ji įpareigos rūšiuoti tekstilės gaminius, pakartotinai juos naudoti ir perdirbti, be kita ko, diegiant inovacijas bei naudojant jas pramonės reikmėms. Įpareigojimus valstybės narės turi pasiekti iki 2025 metų“, – teigia Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos prezidentas Kęstutis Daukšys.

Jo teigimu, preliminariais duomenimis, LATIA nariams, siekiant iki 2025 metų įvykdyti strategijoje numatytus reikalavimus gali prireikti apie 0,5 mlrd. eurų.

„Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, aprangos ir tekstilės sektoriuje dominuoja mažos ir vidutinės įmonės, todėl naujos strategijos įgyvendinimas tampa itin didele ir, tikėtina, sunkiai pakeliama našta smulkiam verslui“, – teigia LATIA prezidentas Kęstutis Daukšys.

Be to, itin svarbiu aspektu šiame kontekste tampa įrangos modernizavimas. Pasak K. Daukšio, įvertinant, kad lokali tekstilės pramonė yra svarbi tiek dėl to, kad įdarbina daug vyresnių žmonių regionuose, tiek dėl to, kad valstybei yra strategiškai svarbu turėti gamybinius pajėgumus, verta padėti įmonėms atsinaujinti įrangą taip, kad jie galėtų veikti pagal naują ES reguliavimą, vykdyti draugišką aplinkai veiklą. Kadangi skirtingus šios veiklos aspektus reguliuoja skirtingos ministerijos, paveikiausia būtų sudaryti tarpinstitucinį darinį, kuris sukurtų fondą kartu su Europos Komisija. Aplinkos ir energetikos ministerijų iniciatyva suburta dekarbonizacijos darbo grupė, įtraukianti net penkių šakinių ministerijų ekspertus bendram darbui, yra labai viltinga. Iš jos tikimės atliepiančių mūsų pramonės skaudulius sprendimų.

Aprangos ir tekstilės pramonei reikalingas eksporto rėmimas

Pasak LATIA prezidento, Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonė šiuo metu susiduria su vis augančiais iššūkiais. Nuolat brangstanti darbo jėga, energija, menkas valdžios palaikymas ir Europos tekstilės strategijos įpareigojimai netolimoje ateityje – sudėtinga užduotis nedidelėms įmonėms, neretai dirbančioms regionuose bei įdarbinančioms vyresnio amžiaus žmones.

K. Daukšys tikina, kad paskutiniu metu didžiosios Europos šalys atsigręžia į tekstilės pramonę, bei suvokdami jos strateginę svarbą, ima įvairiomis priemonėmis skatinti jos veiklą savoje šalyje.

Ne paslaptis, kad 80 proc. Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus produkcijos – eksportuojama į užsienio šalis. Todėl pramonei visuomet reikia visokeriopos pagalbos iš valstybės dėl eksporto skatinimo – ar tai būtų mokestinė politika, ar eksporto skatinimas per intensyvią komercijos atašė veiklą svečiose šalyse ar dalyvavimo parodose rėmimą. Ne mažiau svarbu ir sudaryti palankų darbo jėgos importavimo modelį – juk inžinierių, darbininkų Lietuvoje vis mažėja.

Kaip teigia K. Daukšys, asociacija nuolat inicijuoja diskusijas, įtraukiančias verslo, Lietuvos Vyriausybės atstovus, konsultuojasi su vietiniais ir tarptautiniais ekspertais, siekiant sukurti sėkmės receptą Lietuvos pramonės išlikimui.

Tik užtikrinus sklandžią veiklą išvien su valdžios institucijomis Lietuvoje ir Europoje, bus galima užtikrinti aprangos ir tekstilės pramonės ateitį Lietuvoje.

arrow