LATIA 2020-aisiais kėlė narių kvalifikaciją, siekė eksporto plėtros

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija (LATIA) šiemet įgyvendino eilę projektinių veiklų, kuriomis siekta užtikrinti LATIA narių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, ugdyti jų kompetencijas, didinti eksporto plėtrą, įmonių konkurencingumą mūsų šalyje ir užsienyje. Reziumuodami metus, pateikiame trumpus šių projektų aprašus.

Projektas „Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių darbuotojų sektorinių kompetencijų, reikalingų kurti inovacijomis grįstus produktus, ugdymas“ pagal ES priemonę „KOMPETENCIJOS LT 2“.

Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2020-aisiais. Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį Lietuvos aprangos ir tekstilės gamybos įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, siekiant sudaryti galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės mokymus. Projekto uždavinys – ugdyti Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių darbuotojų sektorines kompetencijas, reikalingas kurti inovacijomis grįstus produktus bei diegiant skaitmeninimo technologijas.

Projekto metu numatomos mokymų temos: eksportas ir pridėtinės vertės kūrimas; eksporto B2B pardavimai skaitmeniniame amžiuje; naujų produktų kūrimo proceso valdymo skaitmenizavimas: procesai, rodikliai, tikslai, įgyvendinimas; gamybos produktų pardavimo automatizavimas ir skaitmenizavimas; brand Management & Brand Identity in textile and apparel sector; įmonių konkurencingumą lemiantys kriterijai – kūrybiškumas ir efektyvumas veiklos organizavimo procesuose nuo produkto ar paslaugos kūrimo iki pardavimų; naujų skaitmeninių technologijų diegimas aprangos gamybos ir tekstilės sektoriuje; naujausių skaitmeninių technologijų taikymas darbo vietose.

Vykdomi trys projektai pagal ES priemonę „PAMEISTRYSTĖ IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS DARBO VIETOJE“.

Projekto metu įmonės kels savo darbuotojų (siuvėjų, mezgėjų, narstytojų, technologų, kitų profesijų darbuotojų) kompetencijas darbo vietoje. Iš viso kompetencijas pakels 737 mūsų sektoriaus įmonių darbuotojai.

Projektas „LATIA eksporto plėtra“ pagal ES priemonę VERSLO KLASTERIS LT  Nr. 2.

Projekto uždavinys – plėtoti LATIA, kaip klasterio, lietuviškos produkcijos eksportą, įsitraukiant į tarptautines tinklų grandines, pristatant produkciją užsienio parodose ir įgyvendinant aktyvias rinkodaros priemones. Projekto metu bus taikomos įvairios rinkodaros priemonės įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, rengiama galimybių studija, atnaujinama narystė Euratex ir kt.

Projektas „Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių lietuviškos kilmės produkcijos eksporto skatinimas pagal ES priemonę „NAUJOS GALIMYBĖS LT“, kvietimas Nr. 4.

Projekte dalyvauja kultūrinių kūrybinių industrijų sektoriui priskiriamos įmonės, siekiama naujų rinkų paieška ir esamų plėtra. Įgyvendintos jau 9 veiklos: dalyvavimas parodoje „Baltic Fashion & Textile Vilnius 2018”, „Heimtextil 2019“, „Maison d Objet 2019“, „Ambiente 2019“ „Techtextil 2019“, „Heimtextil 2020“, „Ambiente 2020“, verslo misija Miunchene 2020 m. Projektas bus tęsiamas ir 2021 m., kol bus galimybė įvykdyti likusias 1-2 veiklas dalyvaujant virtualiose ar fizinėse parodose.

Projektas „Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra“ pagal ES priemonę „NAUJOS GALIMYBĖS LT“

Projekto metu įgyvendinta jau 13 veiklų: dalyvavimas parodose „Baltic Fashion & Textile Vilnius 2018”, „Premier Vision 2019“, „A+A 2019“, „Maison & objet 2019“, „Heimtextil 2020“; verslo misijose į Miuncheną 2018 m., 2019 m. ir 2020 m. aplankant parodas „Miunich Fabrics Starts“ ir „ISPO Munich“; verslo misijose į Paryžių 2019-2020 m. aplankant parodas „Premiere Vision“ ir „Texworld“, nei verslo misijoje į Dubajų 2020 m. Projektas bus tęsiamas iki 2022 m. vasario mėn., kol bus galimybė įvykdyti likusias 5-6 veiklas dalyvaujant virtualiose ar fizinėse parodose bei verslo misijose.

arrow