LATIA kreipėsi į atsakingas ministerijas dėl pagalbos priemonių tekstilės pramonės sektoriui

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija (LATIA) kreipėsi į Ekonomikos ir inovacijos ministeriją, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir atsakingus Seimo komitetus dėl skatinimo priemonių tekstilės pramonės sektoriaus įmonėms. Asociacija kryptingai siekia užtikrinti palankiausias sąlygas sektoriaus įmonėms, savo siūlymus teikia atsakingoms institucijoms, tarnyboms ir siekia atkreipti dėmesį į problemas, susijusias su darbuotojų trūkumu, žiedinės ekonomikos įgyvendinimu bei tvarios ekologiškos produkcijos gamyba. Dėl šių priežasčių, anot LATIA, būtina aiški valstybės sukurta sistema ir įsipareigojimų reglamentavimas, kurie padėtų verslui vystytis ir įgyvendinti pokyčius.

Informuojama, kad šiuo metu tekstilės verslas patiria krizę, dažnu atveju gamybai ir paslaugų teikimui trūksta esminių gamybinių pajėgumų, trūkinėja ir ilgėja tiekimo grandinės, o tai verčia stabdyti ir ilginti gamybos procesus.

Prie šių problemų prisideda ir su pandemijos suvaldymu susiję reikalavimai ir apribojimai. Verslininkai turi prisiimti atsakomybę už suvaržymų įgyvendinimą, taigi ant verslo pečių gula ir finansinė našta. Visame regione labai trūksta kvalifikuotų darbuotojų, įmonės negali užpildyti laisvų darbo vietų – jų yra rekordiškai daug.

Teikiami siūlymai, padėsiantys sustiprinti aprangos ir tekstilės įmonių pozicijas rinkoje

Atsižvelgiant į darbo jėgos iššūkius, LATIA siūlo sukurti priemones naujai įdarbintų darbuotojų apmokymui, dirbančiųjų perkvalifikavimui, peržiūrėti pameistrystės projektų finansavimo sąlygas, atsisakyti kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų įsivežamiems darbuotojams.

LATIA atstovų teigimu, ne mažiau svarbu atsakingai ruoštis artėjančiam tekstilės atliekų surinkimui ir perdirbimui. Pabrėžiama, kad Lietuvos tekstilės gamintojai yra eksportuotojai, tad atsakomybę už tekstilės atliekų tvarkymą turėtų būti numatyta ir importuotojams. Be to, būtina užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas visiems rinkos dalyviams, išvengiant atsakomybės perkėlimo tik sąžiningai ir legaliai vykdantiems savo veiklą gamintojams bei prekybininkams. Tyrimai rodo, jog tekstilės prekybos sektoriuje vis dar nemažą dalį apyvartos sudaro šešėlinėje rinkoje parduodami gaminiai, todėl svarbu sukurti priemones šešėliui mažinti bei užtikrinti kontrolę valstybiniu lygmeniu.

Viena didžiausių kliūčių, su kuria susiduria viso pasaulio tekstilės pramonė, yra tekstilės perdirbimo technologijų trūkumas bei jau esamų technologijų nepakankamos galimybės ir pajėgumai. Valstybė, siekdama skatinti tekstilės įžiedinimą, turėtų skirti didelį dėmesį šiam žiediškumo aspektui bei sukurti paskatas perdirbimo pajėgumų kūrimui Lietuvoje bei dalyvavimui tarptautinėse partnerystėse ir tarptautinėse perdirbimo grandinėse, taip sukuriant pridėtinę vertę bei naujas darbo vietas. Atsižvelgiant į tai, asociacija siūlo skirti tikslinį finansavimą įrangos atnaujinimui.

Žiedinės transformacijos, tvarumo įgyvendinimui svarbus faktorius – įvairių sertifikatų prieinamumas. Asociacija atsakingoms institucijoms pateikė papildomus siūlymus, kurie padėtų užtikrinti efektyvų įmonių darbuotojų švietimą, pasiruošimą ir sertifikacinių reikalavimų įgyvendinimą.

LATIA prašo ministerijų atsižvelgti į organizacijos siūlymus ir įtraukti siūlomas priemones į strateginius planus, siekiant tekstilės sektoriaus išlikimo, darbuotojų trūkumo problemos sprendimo, užkardant galimų didelių ekonominių praradimų pasekmes.

arrow