LATIA kreipėsi į ministerijas dėl pagalbos priemonių Kinijos ribojimų paveiktoms įmonėms

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija (LATIA) kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją (URM) ir Ekonomikos ir inovacijų ministeriją (EIMIN) dėl pagalbos priemonių Kinijos ribojimų paveiktoms tekstilės pramonės sektoriaus įmonėms.

Anot LATIA, Kinijos ekonominiai suvaržymai turi tiesioginės įtakos užtikrinant žaliavų tiekimą iš šios šalies, eksportuojant gaminius tiesiogiai arba per Europoje veiklą vykdančius partnerius. Kinijos tekstilės žaliavų tiekėjai prašo 100 procentų avansinių mokėjimų arba net atsisako priimti užsakymus atvirai teigdami, jog nėra tikri, kad užsakymus galės eksportuoti į Lietuvą. Tokios aplinkybės sukuria grandinę pasekmių – bendrovės, netekę Kinijos žaliavų tiekėjų ir neturėdami naujų, negali užtikrinti turimų užsakymų įgyvendinimo, gali netekti metinių pajamų bei susidurti su kitomis problemomis.

Asociacija ministerijas informavo ir apie tai, kad dalis ilgalaikių Europos partnerių, vystančių gamybą su Lietuvos įmonėmis, reikalauja gamybinių užsakymų iškėlimo į kitas šalis arba sutarčių peržiūrėjimo/nutraukimo. Naujų gamybinių užsakymų iš stambiųjų Europos prekės ženklų, dirbančių su Kinijos rinka, įmonės nebeplanuoja ir jau dabar patiria Europos užsakovų spaudimą. Anot LATIA, dėl šios priežasties gali tekti biurus ir paslaugas perkelti į kaimynines Lenkijos ar Pabaltijo rinkas. Prognozuojama, kad dėl šių priežasčių sektoriaus metinė apyvarta susitrauks mažiausiai 30 procentų.

LATIA siūlo valstybės paramos priemones, kurios atstotų realią laikinąją pagalbą.

  1. Sukurti fondą naujų rinkų paieškoms. Tai turėtų sudaryti 15 mln. Eur per trejų metų laikotarpį.
  2. Sukurti fondą tiesioginių nuostolių padengimui. Tai turėtų sudaryti mažiausiai 10 procentų metinės sektoriaus apyvartos (kuri sudaro 85 mln. Eur). Negrąžinama valstybės parama būtų suteikiama patiriamiems nuostoliams kompensuoti.
  3. Sukurti fondą apyvartinėms lėšoms. Tai turėtų sudaryti mažiausiai 20 procentų metinės sektoriaus apyvartos (kuri sudaro 160 mln. Eur).
  4. Užtikrinti garantijų fondo pagalbą. Negrąžinama valstybės parama būtų panaudojama išankstinių avansų, reikalaujamų Kinijos rinkoje, sumokėjimui.

LATIA tikisi, kad URM ir EIMIN atsižvelgs į pateiktus siūlymus ir kiek įmanoma greičiau imsis priemonių, padėsiančių sumažinti politinės krizės ekonominius padarinius.

URM: ministerija ir visa diplomatinė tarnyba bei kitos valstybės institucijos deda visas pastangas, kad kuo greičiau būtų rastas tvarus sprendimas

URM pateiktame atsakyme rašoma, kad ministerija ir kitos valstybės institucijos, reaguodamos į verslui kylančias problemas santykiuose su Kinijos kompanijomis ir muitine, ėmėsi įvairių problemos sprendimo būdų. URM pagal kompetenciją palaiko reguliarius kontaktus su Europos Komisija, Pasaulio prekybos organizacija, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir kitų valstybių vyriausybėmis, telkia demokratinių valstybių koaliciją, siekdama informuoti jas apie Kinijos taikomas nepaskelbtas spaudimo priemones ir prašydama tarpininkauti padedant Lietuvos verslui išmuitinti krovinius Kinijoje, nukreipti juos į kitas valstybes, arba atverti naujas rinkas. Lietuva šią problemą siekia spręsti su aukščiausio lygmens institucijose. Kartu klausimas su ES narėmis aktyviai keliamas ir dvišaliu lygmeniu, organizuojami susitikimai su verslo atstovais, įsteigta formali Lietuvos veiksmų Kinijos ekonominiam spaudimui atremti, pradėjo veikti URM karštoji linija.

URM teigimu, Ekonomikos ir Finansų ministerijos rengia valstybės pagalbos nukentėjusiam verslui priemones, skubos tvarka derina jas su Europos Komisija. Apie veikiančias finansinės paramos priemones verslui ir jų sąlygas informacija yra pateikiama UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ interneto svetainėje adresu https://www.invega.lt/verslui/20 arba galima kreiptis telefonu 8 5 210 7510, el. paštu uzklausos@invega.lt.

arrow