LATIA mini 30-metį: pasiekimai pastebimi tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu

Šiandien Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonė – vienas svarbiausių šalies apdirbamosios pramonės sektorių, kuriame dirba virš ketvirtadalio visų apdirbamosios pramonės dirbančiųjų, bei sukuriama ženkli šalies eksporto dalis. Prie aktyviai veikiančios šalies lengvosios pramonės sėkmės neabejotinai prisidėjo ir Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija (LATIA).

LATIA, įsteigta 1991 m., siekiant jos nariams sudaryti kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti savo veiklą. Kaip ir prieš 30 metų, asociacija šiandien užima svarbų vaidmenį šalies verslo bendruomenėje ir ženkliai prisideda prie Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus konkurencingumo didinimo.

Keliami ambicingi prioritetai

Prieš 30 metų 42 Lietuvos lengvosios pramonės įmonės įkūrė vieną pirmųjų šalyje verslo organizacijų, kurios tikslai atspindėjo to meto aktualijas. Įmonių konsultavimas, mokymų organizavimas, verslo partnerių paieška, verslo misijų ir dalyvavimo tarptautinėse parodose organizavimas, narių interesų atstovavimas šalies valstybinėse institucijose, bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis, aprangos ir tekstilės įvaizdžio gerinimas, narių produkcijos ir paslaugų eksporto ir pardavimo vietinėje rinkoje skatinimas yra vienos iš pagrindinių LATIA funkcijų iki šiol.

Per asociacijos veiklos laikotarpį suorganizuota daugiau kaip 300-uose šimtuose dalyvavimų tarptautinėse parodose ir verslo misijose 35-iose pasaulio šalyse. Itin reikšminga Lietuvos ir Europos ekonominės bendrijos 1997 metais pasirašyta laisvos prekybos sutartis aprangos ir tekstilės srityje – tai įgalino nuimti prekybinius apribojimus. Lietuvos aprangos ir tekstilės sektorius buvo pirmasis integruotas į bendrąją Europos ekonominę erdvę.

Šiandien sunku rasti kurią nors Europos šalį, į kurią nebūtų eksportuojami Lietuvos drabužių gamintojų ir tekstilininkų gaminiai. Mūsų gamintojai yra žinomi visame pasaulyje ir vertinami už kokybę bei gebėjimą prisitaikyti, nenuostabu, kad jie įsitvirtina išskirtinėse rinkose, tokiose kaip JAV ar Japonija, arabų pusiasalio valstybėse, Pietų Afrikos Respublikoje. O daugelis žinomų pasaulio ženklų dalį ar visą produkciją gamina Lietuvoje jau daugelį metų.

2021 m. LATIA ir toliau įgyvendina užsibrėžtus tikslus – formuoja pramonės poziciją dėl artėjančio įpareigojimo diegti atskirą atliekų surinkimo sistemą, siekia platesnių verslo galimybių sertifikuoti gaminius, įrengimų, užtikrinančių švaresnę tekstilės produkcijos gamybą finansavimo Viena svarbiausių užduočių šiemet – pasirengti iššūkiams, kylantiems dėl Atliekų direktyvos bei įpareigojimo nuo 2025 m. tekstilės atliekas Lietuvoje (likusias po gamybos ir po vartojimo) surinkti atskirai.

Šiuo metu asociacija vienija daugiau kaip 100 narių – tekstilės, trikotažo, aprangos siuvimo, apdailos, odos ir kailių, avalynės gamintojų, taip pat prekiaujančių audiniais, drabužiais, aksesuarais, odos gaminiais, siuvimo ir tekstilės įrengimais, paslaugų įmones bei mokymo įstaigas.

arrow