LATIA Prezidiumo nariai posėdyje aptarė žiedinės ekonomikos veiksmų planą

Kovo pab. vyko nuotolinis LATIA konsultacinis Prezidiumo posėdis, kuriame nariai aptarė LR rengiamą Žiedinės ekonomikos veiksmų planą, tekstilės atliekų surinkimo klausimus, Europos komisijos rengiamą Tekstilės strategiją bei išreiškė savo nuomonę bei poreikius. Taip pat kalbėta apie finansinę Vyriausybės paramą, būtiną užtikrinant Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus konkurencingumą tarptautinėse rinkose, įgyvendinant Europos pramonės Žaliąjį kursą bei mažinant neigiamą poveikį aplinkai.

Posėdžio metu buvo pristatyta pakoreguota atliekų direktyva, numatanti, jog tekstilės atliekos nuo 2025 m. turės būti surenkamos atskirai. Taip pat svarstyta apie tai, kad svarbu vienodai apmokestinti tekstilės importą tiek Europos Sąjungos, tiek trečiųjų šalių gamintojams. Iš surinkto mokesčio galėtų būtų finansuojami Europos Sąjungos gamintojai per įvairias paramas Ekoinovacijoms ir žiedinei ekonomikai kurti.

arrow