LATIA prezidiumo narių susitikimas su LR Ūkio ministru

Š. m. vasario 6 d. LATIA Prezidiumo narių grupė, vadovaujama prezidento A. Palevičiaus, susitiko su LR Ūkio ministru E. Gustu. Susitikime taip pat dalyvavo tekstilės rėmimo grupės LR Seime vadovas LR Seimo narys K. Daukšys. Susitikimo tikslas –  pateikti LR Ūkio ministerijai pasiūlymus dėl Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus konkurencingumo didinimo.

Susitikimo metu buvo kelti klausimai:

1 Dėl naujų technologijų įsigijimui skirto finansavimo didinimo. Siūlyta:

Didinti technologijų įsigijimui skirtą finansavimą, finansuoti ne tik naujų technologijų įsigijimą, nes šiuo metu rinkoje dėl įvairių priežasčių (įmonių bankrotas ir t. t.) galima įsigyti beveik naujų geros kokybės įrengimų už patrauklią kainą. Ministras informavo, kad naujame programavimo periode yra numatytos priemonės smulkioms ir vidutinėms įmonėms technologijų įsigijimui.

1 Dėl verslo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimo stiprinimo, kuriant naujus produktus.

Siūlyta suburti suinteresuotų sričių atsakingas institucijas, t. y. LR ūkio ministeriją, švietimo ir mokslo ministeriją, socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kad būtų maksimaliai išnaudotos galimybės, stiprinti bendradarbiavimą tarp mokslo institucijų, tyrimo centrų ir verslo įmonių aprangos ir tekstilės sektoriuje siekiant sukurti naujus produktus.

1 Dėl eksporto skatinimo. Siūlyta:

1 Prioritetą skiriant ES struktūrinių fondų ir kitą paramą teikti viso sektoriaus galimybių pristatymui užsienio rinkose. Šiuo metu esančios eksporto skatinimo programos neremia visą sektorių pristatančios iniciatyvos, tokios kaip skelbimai specializuotose informaciniuose užsienio leidiniuose, informacinių portalų kūrimas, leidiniai ir pan., kaip tai daroma užsienio šalyse.
2 Aiškiai atskirti valstybinių organizacijų veiklos funkcijas, kad jų teikiamos paslaugos nedubliuotų ir nekonkuruotų su privačių verslo struktūrų teikiamomis funkcijomis.
3 Didinti paramą sertifikavimui, standartų įdiegimui ir panašių priemonių įgyvendinimui.

1 Dėl paramos skatinant kurti ir parduoti produktus su nuosavu prekiniu ženklu.

Siūlyta skirti ypatingą dėmesį priemonių, nukreiptų į prekinių ženklų kūrimą, rėmimui ir skatinimui, ypač pardavimo, rinkodaros gebėjimų stiprinimui. Atkreiptas dėmesys, kad ES mados sektoriaus vystymo plane 2014-2020 m. numatyta daugiau skatinti kūrybiškumą, leidžiantį kurti naujus produktus, medžiagas, procesus ir verslo modelius. Panašiai yra skatinama Anglijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse. Šiuo klausimu nuspręsta pratęsti diskusiją su kitomis ministerijomis, įskaitant ir Švietimo ir mokslo ministeriją.

Aptarti kiti šiuo metu sektoriui aktualūs klausimai.

arrow