LATIA prezidiumo posėdyje aptarti 2022 m. iššūkiai ir veiklos kryptys

Sausio 6 d. vyko Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos (LATIA) prezidiumo posėdis, kuriame aptartos aktualiausios sektoriaus problemos ir organizacijos veiklos kryptys šiais metais.

Susitikimo metu apžvelgtos europinio lygmens iniciatyvos, aktualios tekstilės pramonei, prognozuojami pokyčiai 2022-aisiais, jų poveikis Lietuvos tekstilės pramonei. Kartu išskirtos šių metų veiklos kryptys, tarp kurių: asociacijos, aprangos ir tekstilės pramonės bei įmonių viešoji komunikacija; narių interesų atstovavimas valdžios institucijose; dalyvavimas ES finansuojamose projektuose.

Prezidiumo posėdžio metu pritarta naujų narių – UAB „Merkys“, UAB „Živilika“, UAB „Daturė“ – priėmimui į asociaciją.

arrow