LATIA Prezidiumo posėdyje planuojama aptarti žiedinės ekonomikos veiksmų planą

 

Kovo 25 d. 14 val. vyks nuotolinis LATIA konsultacinis Prezidiumo posėdis, kuriame planuojama aptarti  sektoriui aktualius klausimus įgyvendinant žiedinės ekonomikos veiksmų planą. Rengiamasi diskutuoti apie reikiamą Vyriausybės finansinę paramą, kuri padėtų užtikrinti Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus konkurencingumą tarptautinėse rinkose, įgyvendinant  Europos pramonės Žaliąjį kursą bei mažinant neigiamą poveikį aplinkai. Vėliau planuojama šiuos klausimus aptarti su Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija, įgyvendindama EK Žaliojo kurso strategiją, rengia Lietuvos pramonės transformacijos reformą. Reformos tikslas – pereiti iš žemos pridėtinės vertės gamybos į vidutiniškai aukštą ir aukštą. Įgyvendinant šią strategiją aprangos ir tekstilės sektoriui bus skirtas didelis dėmesys. Europos Komisijos (EK) veiksmų plane numatyta, kad 2021 m. antroje pusėje bus pristatyta Europos Sąjungos tekstilės gaminių strategija. Pastarosios tikslas – suteikti postūmį ES tvariai ir žiedinei, skatinančiai pakartotinį naudojimą rinkai, spręsti greitosios mados problematiką, skatinti naujus verslo modelius.

Europos Komisija planuoja:

•  parengti ekologinio projektavimo priemones, siekiant užtikrinti perdirbtų medžiagų naudojimą naujų gaminių sudėtyje, skatinti tvarių ir ilgaamžių gaminių poreikį ir pakartotinio naudojimo ir taisymo paslaugas;

•  gerinti verslo aplinką, teikiant paskatas ir paramą produkto kaip paslaugos modeliams ir žiedinės gamybos procesams;

•  parengti gaires, kuriomis vadovaujantis valstybės iki 2025 m. pasiektų aukštą rūšiuojamų tekstilės atliekų surinkimo lygį;

•  skatinti tekstilės gaminių, virtusių atliekomis rūšiavimą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą, diegiant inovatyvias technologijas ir galimai pritaikant ekonomines priemones, tokias kaip gamintojo atsakomybės principas.

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija šiuo metu rengia Lietuvos pramonės perėjimo prie žiedinės ekonomikos kelrodį.  Jame numatyta, kad tekstilės sektorius bus vienas iš keturių demonstracinių pramonės sektorių (šalia maisto, plastiko (pakuočių) ir baldų), kurie taps perėjimo prie žiedinės ekonomikos pavyzdžiais.

arrow