LATIA prisideda prie žiedinės ekonomikos kelrodžio sukūrimo

Birželio 15 d. vyko Lietuvos aprangos ir tekstilės asociacijos, prezidiumo narių ir žiedinės ekonomikos kelrodžio projekto rengėjų diskusija. Susitikimo metu aptartos tarptautinės analizės metu identifikuotos sritys, kurios padėtų įgyvendinti žiedinę transformaciją, pasidalinta tekstilės perdirbimo, perdirbtų žaliavų panaudojimo patirtimi ir praktika, vertės grandinių įtaka žiediškumui bei rinkos struktūros sąsaja su Lietuvos įmonių galimybėms taikyti žiediškumo bei žaliojo kurso strategijas.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) projektu bendrakūros būdu siekia Lietuvos pramonės perėjimo prie žiedinės ekonomikos kelrodžio sukūrimo. Šio tikslo siekiama išanalizuojant, kiek Lietuvos pramonė yra žiediška, kokios proveržio sritys ar temos yra aktualiausios, taip pat įtraukiant lygiagrečiai vykdomas iniciatyvas, suinteresuotas šalis į Kelrodžio rengimą, įgalinant ir apibrėžiant valdžios institucijų vaidmenį bei sukuriant realius pajėgumus, kad pramonės perėjimas prie Žiedinės ekonomikos taptų realybe.

Šioje iniciatyvoje aktyviai dalyvauja ir LATIA, atstovaudama tekstilės pramonės interesus. Tekstilės pramonės nuomonė bei vykusios diskusijos rezultatai bus atspindėti rengiant galutinį Žiedinės ekonomikos kelrodžio pramonei dokumentą.

arrow