LATIA sėkmingai dirba ties 4 esminiais pokyčiais valstybei švelninant karantino sukeltas pasekmes

Karantinas dėl COVID-19 pandemijos sukėlė daugybę iššūkių verslui bei įvairioms jo šakas vienijančioms organizacijoms. Kiekviena atskirai bei susivieniję jos siekė ir siekia palankesnių salygų savo narėms. Ne išimtis ir Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija (LATIA), kuri, atstovaudama įmones-nares, jau kelis mėnesius intensyviai ir sėkmingai bendradarbiauja su LR Vyriausybės darbo grupe valstybinio lygio ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslui klausimams koordinuoti, Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SOCMIN).

Įmonėms šalyje sėkmingai teikiama negrąžintina parama per darbo vietų finansavimą – subsidijuojamos prastovos, patvirtinta, kad bus remiamos darbo vietos po karantino. Tai – jungtinis LATIA ir kitų organizacijų darbo rezultatas. LATIA taip pat teikė pasiūlymą, kad subsidijos už prastovas ir pokarantininis darbuotojų rėmimas būtų  vykdomas tiesiogiai darbuotojams.

EIMIN skinasi kelią LATIA pasiūlymai dėl draudimo garantijų prekiniams kreditams – prašyta didinti limitus iki įmonės 3 mėn. pernai mėnesinės apyvartos dydžio, vertinti individualiai pagal kiekvieną įmonę, perdrausti eksporto kredito draudimo kompanijas vietoje siūlomos brangios faktoringo paslaugos.
Šie klausimai aktyviai svarstomi tiek EIMIN COVID-9 darbo grupėje, tiek LRV darbo grupėje. Ggužės 26 d. pažymėta, kad Vyriausybės 2020 m. gegužės 27 d. pasitarimo darbotvarkėje numatyta svarstyti Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano pakeitimo projektą, papildant Planą nauja prekinio kredito garantijos priemone.

Sėkmingas buvo ir LATIA pasiūlymas mažinti apribojimus ir didinti paskolų finansavimo intensyvumą įmonių apyvartinėms lėšoms:

Šiandien jau palengvintos sąlygos paskolai gauti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų išlaidoms finansuoti, tokioms kaip darbuotojų darbo užmokestis, nuoma ar komunalinės išlaidos:

-paskolas gali gauti įmonės, kurios dėl COVID-19 protrūkio prarado 30 proc. ir daugiau apyvartos (anksčiau galėjo pretenduoti tik įmonės, kurių apyvarta sumažėjo daugiau nei 60 proc.).
-padidintas ir lengvatinių paskolų intensyvumas – maksimali paskolos suma vienam subjektui padidėjo net 10 kartų ir sieks iki 1 mln. eurų vietoj buvusių 100 tūkst. eurų.
-maksimali galima gauti paskolos suma pagal priemonę „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ padidinta nuo 100 iki 500 tūkst. eurų, o minimali apmokėjimo suma dabar yra 500 eurų (anksčiau buvo 1000 eurų); be to, atsisakyta minimalios neapmokėtos sąskaitos sumos apribojimo – priemone galima pasinaudoti nepriklausomai nuo neapmokėtos sąskaitos sumos; galiausiai, šiuo metu jau nebegalioja apribojimai anksčiau refinansuotoms paskoloms.

LATIA toliau siekia, kad didelėms įmonėms Vyriausybės parama būtų teikiama kaip ir MVĮ. Šiuo metu rengiami pakeitimai, į kuriuos įeina ir tai, kad darbuotojų skaičiaus kriterijus nebūtų taikomas Apmokėtinų sąskaitų paskolų (ASAP) ir paskolų kompensavimo priemonėms. Nuo birželio vidurio turėtų pradėti veikti Pagalbos verslui fondas, skirtas padėti vidutinėms ir didelėms Lietuvos įmonėms.

arrow