LATIA siekia narių plėtros užsienyje ir pramonės interesų atspindėjimo Žaliojo kurso politikoje

Lietuvos aprangos ir tekstilės asociacija (LATIA) intensyviai dirba dvejomis prioritetinėmis 2021 m. veiklos kryptimis – siekia, kad aprangos ir tekstilės įmonių interesai būtų atspindėti Žaliojo kurso politikoje; bei valstybė prisidėtų prie aprangos ir tekstilės pramonės plėtros užsienyje ir sukurtų priemones, finansuojančias gaminių sertifikavimą.

Pastaruoju metu Europos Komisija vykdo daug iniciatyvų, kurios turės įtakos LATIA narėms ir paveiks tekstilės sektorių. Visas šias iniciatyvas aktyviai stebi bei tekstilės pramonės interesus Europos mastu atstovauja Europos aprangos ir tekstilės konfedreacija „Euratex”. LATIA yra šios organizacijos narė bei aktyviai įsitraukia į jos vykdomą veiklą.

LATIA dalyvauja „Euratex” tvaraus verslo komiteto bei žiedinės ekonomikos darbo grupės veikloje. Abu šie dariniai koncentruojasi į Europos žaliojo kurso bei žiedinės transformacijos iniciatyvas, tarp jų – atliekų direktyvą, tekstilės strategiją, tvarių produktų iniciatyvą. Neseniai vykusioje komiteto pavasario sesijoje aptartos tekstilės pramonei aktualios Europos Komisijos iniciatyvos bei jų progresas, įskaitant Tekstilės strategiją.

Glaudžiai su Europos žaliuoju kursu ir žiedine transformacija yra susijęs reikalavimas nuo 2025 m. tekstilės atliekas surinkti kaip atskirą atliekų srautą. Šiuo metu Aplinkos ministerija rengia Valstybinį atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų planą, su kurio projektu galite susipažinti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5784c061b79511ebb83ad5fbec9dd554?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=962247f9-e4d3-4bd6-b3e5-5026c904fc16

Kartu LATIA siekia platesnių verslo galimybių sertifikuoti gaminius. Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN) planuoja finansavimo priemones, kurios remtų Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių tvarumo, žaliųjų iniciatyvų, socialinės atsakomybės sertifikatų įsigijimą ir palaikymą, įskaitant inovatyvius ir MTEP produktus.

arrow