LATIA suformavo poziciją dėl tekstilės gaminių sertifikavimo

Birželio pabaigoje Lietuvos aprangos ir tekstilės asociacijos (LATIA) nariai prezidiumo posėdyje aptarė ir gaminių sertifikavimo poreikį bei patvirtino bendrą poziciją šiuo klausimu. Pastarasis yra tiesiogiai susijęs su Lietuvos tekstilės sektoriaus įmonių gebėjimu prisitaikyti prie kintančios ekonomikos ir naujų tvarios gamybos reikalavimų.

Posėdžio metu buvo patvirtintos esminės žemiau išvardintos pozicijos dėl paramos sertifikavimui.

1. Valstybė turėtų skatinti Lietuvos įmones siekti žalumo, tvarumo, socialinės atsakomybės bei kitų sertifikatų, kurie gali padėti įsitvirtinti tarptautinėse kuriamos vertės grandinėse.
2. Mažoms ir vidutinėms įmonėms sertifikavimo bei sertifikatų palaikymo finansinė našta yra reikšminga, todėl reikalinga valstybės parama mokymui, standartų diegimo bei sertifikavimo konsultantų paslaugoms, laboratorinių bandymų, testavimo, sertifikatų gavimo ir palaikymo sąnaudoms padengti.
3. Parama sertifikavimui neturėtų būti skiriama ne tik mažoms ir vidutinėms, bet didelėms įmonėms, kurioms dėl klientų/užsakymų įvairovės keliami aukštesni reikalavimai (poreikis turėti daugiau ir įvairesnių sertifikatų).
4. Dėl aukšto tarptautinio lygmens sertifikavimo paslaugų pasiekiamumas yra sudėtingas, todėl reikia skatinti įmones ruoštis ateinantiems procesams ir sertifikatų siekti centralizuotai, tuo pačiu užtikrinant valstybės paramą tokiai centralizuotai veiklai.

LATIA dės visas pastangas, kad LR Vyriausybė atsižvelgtų į Lietuvos tekstilės pramonės interesus.

arrow