LATIA suformavo poziciją dėl tekstilės sektoriaus dalyvavimo tekstilės atliekų tvarkyme

Birželio pabaigoje Lietuvos aprangos ir tekstilės asociacijos (LATIA) nariai prezidiumo posėdyje aptarė ir patvirtino bendras pozicijas tekstilės atliekų tvarkymo, žiedinės ekonomikos reikalavimų ir kt. klausimais. Prezidiumo metu susitarta dėl esminių gairių, kuriomis Asociacija remsis atstovaudama narius.

LATIA pabrėžia, kad, planuojant ir kuriant būsimąją tekstilės atliekų sutvarkymo sistemą, labai svarbu atsižvelgti į tai, kad:

• Lietuvos tekstilės sektoriuje vyrauja mažos ir vidutinės įmonės, todėl bet kokia papildoma administracinė ar finansinė našta paveiks viso sektoriaus būklę;
• apie 90 proc. Lietuvos tekstilės pramonės gamintojų gaminių yra eksportuojama, todėl Lietuvos gamintojai nėra pagrindinis tekstilės atliekų srautą generuojantis šaltinis;
• didžioji dalis Lietuvos tekstilės pramonės sektoriaus gamybos įmonių yra paslaugų teikėjai tarptautiniams prekių ženklams, todėl beveik neturi įtakos gaminių dizaino ar naudojamų žaliavų pasirinkimui.
• pagrindinį tekstilės srautą Lietuvoje – apie 85 proc. – sudaro iš trečiųjų šalių, tokių kaip Turkijos, Kinijos, Indijos, Bangladešo ir kt., importuojami, bei iš Europos sąjungos šalių tiekiami nauji bei dėvėti gaminiai, tad itin svarbu, jog atsakomybė už tekstilės atliekų tvarkymą tektų ir importuotojams, t. y. visiems subjektams, kurie tiekia gaminius Lietuvos rinkai tiek gamybos, tiek įvežimo ar nuotolinės prekybos būdu;
• tekstilės prekybos sektoriuje vis dar nemažą dalį apyvartos sudaro šešėlinėje rinkoje parduodami gaminiai, todėl svarbu sukurti priemones šešėliui mažinti bei užtikrinti, jog valstybė būtų pajėgi potencialios rizikos subjektus kontroliuoti;
• valstybė, siekdama skatinti tekstilės įžiedinimą, turėtų skirti didelį dėmesį tekstilės perdirbimo technologijų trūkumo aspektui bei sukurti paskatas perdirbimo pajėgumų kūrimui Lietuvoje bei dalyvavimui tarptautinėse partnerystėse bei tarptautinėse perdirbimo grandinėse, taip sukuriant pridėtinę vertę bei naujas darbo vietas.

LATIA siekia, kad LR Vyriausybė, svarstant ir priimant sprendimus, atsižvelgtų į Lietuvos tekstilės pramonės interesus, todėl ketina įsitraukti į sprendimų priėmimo procesus.

arrow