LATIA valdžios institucijoms pateikė pasiūlymus dėl priemonių, galinčių padėti sumažinti neigiamus padarinius aprangos ir tekstilės sektoriui dėl COVID-19 pasekmių.

 

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija skubiai kreipėsi į Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministeriją bei kitas valdžios institucijas ( VMĮ, Sodra ir t.t.) su prašymų paketu, kuriuo siekiama pagerinti situaciją Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus įmonėms. Tarp pagrindinių prašymų – įtraukti aprangos ir tekstilės sektorių į sąrašą verslo sektorių, kurie turi teisę gauti 90 procentų dydžio subsidiją darbo užmokesčiui nuo jiems priskaičiuoto darbo užmokesčio. Tai pat LATIA prašo Vyriausybės suteikti Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus įmonėms galimybę atidėti visų rūšių mokestinius įsipareigojimus LR valstybinėms institucijoms, užtikrinti sąlygas, kad komerciniai bankai atidėtų paskolų palūkanų ir mokesčių mokėjimų verslo klientams bent 6 mėnesiams.; užtikrinti ne tik MVĮ, bet ir didelių įmonių, susiduriančių su apyvartinių lėšų trūkumu krizės laikotarpiu gyvybingumą, suteikiant joms specialias beprocentines lengvatines paskolas.

arrow