Liepos 21 d. susitikimo su ministru Rimantu Sinkevičiumi metu – pažadas atsižvelgti į LATIA narių poreikius

 

Vakar Ekonomikos ir inovacijų ministras Rimantas Sinkevičius susitiko su Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos (LATIA) prezidentu Kęstučiu Daukšiu bei prezidento pavaduotojais Igoriu Kupstu, Audrone Pociene ir Juozu Martikaičiu.

Susitikimo metu dalyviai aptarė LATIA rašte ministrui išreikštą padėką dėl valstybės pagalbos įmonėms dėl COVID-19, bei galimus šių priemonių patobulinimus bei prieinamumo didinimą toms įmonėms, kurioms to ypač reikia. Tai ypač svarbu, kadangi aprangos ir tekstilės sektorius – vienas labiausiai nukentėjusių dėl COVID – 19 pandemijos tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europoje.

LATIA ministrui siūlė atkreipti dėmesį į įmones, kurios turi 250 darbuotojų, bet jų apyvarta ir turtas yra žemesni nei apibrėžiama įvertinant įmones, kaip dideles. Taip pat asociacija siūlė didinti eksporto kredito draudimo priemonės efektyvumą. Pasigesta ir LATIA siūlytos pagalbos verslui priemonės – 3 mėnesių apyvartos dydžio grąžintinos paramos per valstybės garantuotas paskolas bei kitas priemones bei negrąžintinos subsidijos vienam darbuotojui.

Asociacija priminė ir apie svarbą remti aprangos ir tekstilės gaminių sertifikavimą bei reformuoti viešuosius pirkimus.

Dalykiško susitikimo metu ministras R. Sinkevičius pažadėjo išvardintus klausimus svarstyti bei įtraukti LATIA viceprezidentę Audronę Pocienę į su šiais klausimais susijusias darbo grupes Vyriausybėje.

arrow