Liepos 30 d. įvyko LATIA prezidiumo posėdis: nariai dalinosi patirtimi dėl pagalbos verslui priemonių prieinamumo

 

Š. m. liepos 30 d. įvyko Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos prezidiumo posėdis, kurio metu prezidiumo nariai pasidalino savo patirtimi dėl verslo situacijos ir pagalbos verslui priemonių prieinamumo ekstremalios situacijos metu. Įmonės daugiausiai naudojasi mokesčių atidėjimo, prastovų subsidijavimo priemonėmis, paskolomis nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams. Įmonių vadovai pažymėjo, kad priemonės gerai veikia mažoms ir vidutinėms įmonėms, didelės (pagal darbuotojų skaičių) įmonės negali pasinaudoti paramos priemonėmis, skirtomis SVV subjektams.

Atsižvelgiant į neužtikrintumą užsienio rinkose nuspręsta siekti eksporto draudimo garantijų termino pratęsimo dar vieniems metams, taip pat toliau siekti, kad valstybės pagalba įmonėms, kurių darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 250, tačiau turtas ir apyvarta atitinka SVV subjekto apibrėžimą, būtų teikiamos paramos priemonės kaip ir MVĮ; kad viešuosiuose pirkimuose vertinimo kriterijai būtų palankūs ES gamintojams; kad tekstilės sektorius patektų į prioritetinių sektorių sąrašą; siekti valstybės paramos sertifikavimui.

Prezidiumo posėdžio metu buvo nuspręsta organizuoti LATIA visuotinį narių susirinkimą š. m. rugsėjo 24 d. Vilniuje. Susirinkimo metu vyks naujos kadencijos Prezidiumo narių ir Prezidento rinkimai, teikiami apdovanojimai už nuopelnus aprangos ir tekstilės pramonei – kviečiame asociacijos narius pasižymėti šią datą kalendoriuje ir aktyviai dalyvauti!

arrow