Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių vadovai susitiko su Lietuvos Respublikos Vyriausybės vadovu ir nariais

Š. m.  balandžio 3 d.  LR ministras pirmininkas p. A. Butkevičius ir LR vyriausybės atstovai lankėsi Vilniuje veikiančiose aprangos ir tekstilės įmonėse ir su Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos įmonių vadovais aptarė šiam pramonės sektoriui aktualius klausimus.

LR ministro pirmininko vadovaujama Vyriausybės delegacija, kurioje taip buvo LR ūkio ministras E. Gustas, švietimo ir mokslo viceministrė S. Kauzonienė, LR ministro pirmininko patarėjai A. Vinkus ir I. Urbanavičiūtė apsilankė UAB „Audėjas”- didžiausioje Baltijos šalyse ir vienoje moderniausių  baldinių  ir dekoratyvinių audinių gamintojoje Europos Sąjungos šalyse ir didžiausioje Lietuvoje viršutinių drabužių moterims, vyrams, vaikams gamintojoje UAB „Lelija“.

Vėliau vykusiame susitikime su Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos įmonių vadovais, kuriame taip pat dalyvavo ir LR Seimo narys p. Kęstutis Daukšys, buvo aptariami šiam pramonės sektoriui aktualūs klausimai, iš kurių paminėtini eksporto skatinimo, eksportuojančių įmonių veiklos sąlygų gerinimo klausimai. Lietuvos aprangos ir tekstilės sektorius – į eksportą orientuota pramonės šaka, užsienio rinkose parduodanti apie 90 proc. visos savo pagaminamos produkcijos, todėl būtina ieškoti naujų galimybių, tikslinių rinkų eksportui didinti, ypač atsižvelgiant į eksporto į Rusiją ir kitų NVS šalių rinkas praradimus.  Buvo diskutuojama ir dėl paramos įrangos ir naujų technologijų atnaujinimui bei kitoms sektoriaus konkurencingumą didinančioms priemonėms skyrimo galimybėms daugiau nei 250 darbuotojų turinčioms Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus įmonėms, atsižvelgiant į tai, kad ES parama 2014-2020 m. bus teikiama tik MVĮ, o nemaža dalis sektoriaus įmonių – didelės įmonės ir ES struktūrinė parama joms nebus teikiama.

LATIA vertinimu, 2015 m. bendras investicijų į Lietuvos tekstilės pramonę įrengimų/technologijų atnaujinimui poreikis būtų 25 milijonai eurų, investicijų į drabužių gamybos sektorių poreikis –  20 milijonų eurų. Poreikio įvertinimas atliktas apklausus pagrindines sektoriaus įmones bei atsižvelgiant į investicijų į Lietuvos aprangos ir tekstilės sektorių raidos tendencijas 2005-2013 m. Taip pat buvo aptariami ir specialistų ruošimo bei su darbo santykiais susiję klausimai, ypač akcentuojant reikalingų aprangos ir tekstilės sektoriui darbuotojų ruošimą ir trečiųjų šalių darbuotojų įdarbinimo procedūrų palengvinimą, sezoninių darbų sąvokos išplėtimą, kad sezoniniais darbais būtų vadinami ne tik tie darbai, kurie visus metus negali būti dirbami dėl gamtinių ar klimato sąlygų, bet ir tie, kurie yra sąlygoti ekonominio sezoniškumo. Lietuvos aprangos ir tekstilės sektorius susiduria su sezoniškumo problema ir, išsprendus darbuotojų priėmimo trumpalaikiams darbams klausimus, kasmet galėtų papildomai įdarbinti iki 2 000 žmonių.

Ypatingas dėmesys buvo skirtas aptarti mokslo ir pramonės bendradarbiavimo stiprinimą aprangos ir tekstilės sektoriuje kuriant naujus inovatyvius produktus ir didinant sektoriaus konkurencingumą tarptautinėse rinkose.

ES aprangos ir tekstilės gamintojų organizacijas apjungiančios Europos aprangos ir tekstilės organizacijos EURATEX duomenimis 2014 metais Lietuva buvo tarp trijų šalių, kuriose aprangos ir tekstilės sektoriaus gamybos apimtys didėjo sparčiausiai.

arrow