Lietuvos ir Ukrainos aprangos ir tekstilės asociacijų vadovai pasirašė ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį

Š. m. spalio mėn. 16 d. Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos prezidentas Aurimas Palevičius ir Ukrainos lengvosios pramonės įmonių asociacijos „Ukrlegprom“ viceprezidentė Tatjana Izovit pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria abi asociacijos įsipareigojo bendradarbiauti pramonės ir prekybos politikos, investicijų, švietimo, mokslinių tyrimų ir technologijų, dalyvavimo parodose ir kitose abipusiu sutarimu priimtinose veikti srityse. Tuo tikslu yra skatinami abiejų organizacijų narių kontaktai verslo plėtros, prekybos ir investicijų srityse.

Ukrainos lengvosios pramonės įmonių asociacija Ukrlegprom (Укрлегпром)

Ukrainos lengvosios pramonės įmonių asociacija Ukrlegprom įkurta 2000 m.,  o 2008 m. įkurta visų Ukrainos regionų darbdavių organizacijas  apjungianti organizacija Ukrlegprom. Ukrlegprom – vienintelė organizacija Ukrainoje, atstovaujanti šios šalies lengvosios (aprangos ir tekstilės) sektoriaus įmonių interesus, šiuo metu apjungianti virš 170 įmonių. Ukrlegprom valdyba sudaryta iš 25 stambiausių sektoriaus įmonių.
Organizacijos misija – šalies lengvosios pramonės gamintojų interesų atstovavimas Ukrainos valdžios institucijose. Organizacijos tikslas – užtikrinti lengvosios pramonės sektoriui lygiareikšmes konkurencines verslo vystymo sąlygas.
Ukrlegprom yra Ukrainos darbdavių federacijos, Ukrainos pramoninkų ir verslininkų sąjungos, Ukrainos pramonės ir prekybos rūmų nariai, atstovaujama Ukrainos ministerijų ir kitų valstybinių organizacijų įsteigtose visuomeninėse patarėjų tarybose, dalyvauja Kijevo nacionalinio technologijų ir dizaino universiteto veikloje. Taip pat atstovauja lengvosios pramonės darbdavių interesus trišalėse derybose tarp vyriausybės, darbdavių ir darbuotojų socialiniais – ekonominiais ir darbo santykių klausimais.

Ukrainos lengvoji pramonė 2013 m.

Ukrleprom duomenimis, 2013 m. Ukrainoje veikė 2413 tekstilės, 5 926 drabužių, kalių ir kailinių gaminių, 1 451 odos, avalynės ir odos gaminių gamybos įmonės.
Bendros šalies lengvosios pramonės gamybos apimtys 2013 m.  siekė 1 milijardą JAV dolerių, sektoriuje dirbo 78,9 tūkst. žmonių.  Lengvosios pramonės gaminių importas į Ukrainą sudarė 3,37 mlrd. JAV dolerių ir lyginant su 2012 m., smuko 3,7 proc.  Importas iš ES šalių sudarė 24,5 proc.  Tuo tarpu Ukrainos lengvosios pramonės produkcijos eksporto apimtys 2013 m. siekė 1,13 mlrd. JAV dolerių ir, lyginant su 2012 m., išaugo 5,4 proc. Į ES šalis eksportuota 42,2 proc. visos užsienio šalyse parduodamos produkcijos. Eksporto struktūra: 51 proc. sudarė drabužiai, kailiai ir kailių gaminiai; 30 proc. avalynė, oda ir odos gaminiai;  18 proc. – audiniai, verpalai, žaliavos, kilimai, pledai ir 1 proc. kojinės. Tuo tarpu importuojama daugiausia audinius ir verpalus (45 proc. viso importo), drabužiai, kailiai ir kailių gaminiai (26 proc.), avalynė, oda ir odos gaminiai (23 proc.), namų tekstilės gaminiai (4 proc.), kojinės (2 proc.).

Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis, 2014 m. I-ame pusmetyje Lietuvos tekstilės įmonėms buvo 24-as pagal svarbą eksporto partneris, į šią šalį produkcijos eksportuota už 1,4 mln.litų, arba net 21,6 proc. mažiau nei atitinkamu 2013 m. laikotarpiu.
Tuo tarpu Lietuvos drabužių gamintojų eksporto apimtys 2014 m. I-ame pusmetyje, lyginant su 2013 m. I-o pusmečio rezultatais, sumažėjo net 46,7 % ir tesudarė 1,9 mln. Lt (25-a vieta pagal eksporto apimtis).

Ukrainos lengvosios pramonės įmonių asociacijos „Ukrlegprom“ viceprezidentė p. Tatjana Izovit (Изовит Татьяна Леонидовна) išreiškė ir šios šalies lengvosios pramonės gamintojų poziciją asocijuotos sutarties tarp Ukrainos ir ES atžvilgiu. Jos nuomone, yra numatomi šie teigiami sutarties aspektai: galimybė padidinti Ukrainos lengvosios pramonės pardavimų apimtis ES rinkose, iki 85 proc. padidinti apimti vykdant kitų kompanijų užsakymus drabužių siuvimo srityje ir iki 30 proc. – avalynės gamyboje. Tuo pačiu p. Izovit akcentavo, kad šalies siuvimo pramonė negali naudotis nuliniu tarifu vykdant kitų kompanijų užsakymus nes užsakovo tiekiamoms medžiagoms neturi EUR-1 sertifikato.

Ukrlegrpom teigimu, Ukrainos lengvosios pramonės gamintojai 10-iai metų yra atleisti nuo pelno mokesčio (šia lengvata naudojasi  daugiau kaip 350 kompanijų). p. Izovit pakvietė Lietuvos įmones dirbti Ukrainoje išnaudojant šios šalies privalumus:  vidaus rinkos dydį, kvalifikuotą personalą, esamą darbo vietų pasiūlą ir šiuo metu aktyviai mažinamą vidaus rinkos šešėlinę dalį.

arrow