Lietuvos moksleiviams patraukliai pristatyta galimybė rinktis su aprangos ir tekstilės sektoriumi susijusią profesiją

Tai – moksleivių profesinio orientavimo į tekstilės ir aprangos sektorių renginys, kurio metu Lietuvos moksleiviai bus supažindinami su aprangos ir tekstilės pramonės sektoriumi. „Vilnius Fashion & Textile Avenue 2014“ tikslas – moksleivių ir jaunimo tarpe  populiarinti Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonę  kaip inovatyvią,  naujas technologijas taikančią,  konkurencingą pramonės šaką, turinčią ilgalaikes ir patrauklias verslo plėtros perspektyvas,  formuoti teigiamą aprangos ir tekstilės pramonės įvaizdį.

Šiame renginyje prisistatė Lietuvos aukštosios ir profesinės technikos mokyklos, ruošiančios darbininkiškas profesijas ir specialistus aprangos ir tekstilės pramonei, tokiu būdu pristatant  jaunimui visą galimų profesijų mūsų sektoriuje spektrą. Vienas iš renginio tikslų – paskatinti jaunus žmones rinktis su darbu Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonėse susietas profesijas. Renginyje savo mokymo programas pristatė Kauno kolegija, Kauno technologijos universiteto mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų fakultetas, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus dizaino kolegija, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Klaipėdos siuvimo ir paslaugų  verslo mokykla, Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla, Šiaulių profesinio rengimo centro technologijų skyrius, Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Lietuvos fizinių ir technologijos mokslų centro Tekstilės institutas, Kauno Šv. Ignaco Lojolos kolegija. Bendradarbiaujant su VŠĮ Versli Lietuva organizuoti seminarai „Nekurk sau, kurk visiems“, kurių tikslas – skatinti šalies moksleivių verslininkiškumą. Jaunųjų dizainerių sukurtas kolekcijas pristatė Vilniaus kolegijos, Vilniaus dailės akademijos, Šiaulių profesinio rengimo centro, Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos, Vilniaus siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos studentai. Renginio metu buvo pristatyta speciali šviesą atspindinčia plėvele dekoruota viršutinių drabužių kolekcija „Būk matomas – būk madingas“.

Informacija apie renginį Vilnius Fashion & Textile Avenue 2014 buvo platinama, bendradarbiaujant su šalies institucijomis ir organizacijomis, atsakingomis už švietimo ir mokinių neformaliojo užimtumo politiką: LR Švietimo ir mokslo ministerija; LR Savivaldybių švietimo skyriai; LR bendrojo lavinimo ir profesinės mokyklos; Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras; LR Švietimo mainų paramos fondas; Euroguidance tinklas Lietuvoje; mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė MUKIS; Lietuvos karjeros specialistų asociacija; Lietuvos moksleivių sąjunga; VŠĮ Versli Lietuva; LR kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras; LR daugiavaikių šeimų asociacija ir t. t.

Renginio Vilnius Fashion & Textile Avenue 2014 rezultatai:
• Renginį aplankė apie 2000 mokinių iš 100 šalies bendrojo lavinimo įstaigų.
• Renginys plačiai nušviestas šalies žiniasklaidoje – vien internetinėje žiniasklaidoje publikuota apie 50 straipsnių (pvz.: 15min.lt, kaunodiena.lt, žmones.lt, mokymo įstaigų moksleivių portaluose ir t. t.).
• Užmegzti ryšiai su LR neformaliojo švietimo įstaigomis ir kitomis organizacijos toliau pristatant šalies aprangos ir tekstilės sektorių Lietuvos moksleiviams.

arrow