Pagalbos priemonės verslui: išmokėtos subsidijos, papildoma parama neplanuojama

Rugsėjį išmokėtos paskutinės subsidijos verslui už prastovose buvusius darbuotojus – parama buvo mokama nuo karantino pradžios. Valdžios institucijos skelbia, kad paramos tęsti neplanuojama. Šiuo metu siūloma parama inovatyvioms veikloms ir investuotojų darbuotojų kvalifikacijai bei gebėjimams tobulinti.

Parama investuotojų darbuotojų kvalifikacijai ir gebėjimams tobulinti

Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia, kad, skatindama tiesiogines užsienio investicijas ir sudarydama sąlygas tobulinti investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus, skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“. Šiuo kvietimu numatyta paskirstyti 2,6 mln. eurų. Lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto.

Plačiau skaitykite: https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/investuotoju-darbuotoju-kvalifikacijai-ir-gebejimams-tobulinti-2-6-mln-euru

Parama inovatyvioms veikloms stiprinti

Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia, jog, siekdama, kad Lietuvoje įsikurtų kuo daugiau inovacijas diegiančių įmonių, taip pat skatindama šalies verslą aktyviau vykdyti inovacinę veiklą ir užmegzti abipusiškai naudingus bendradarbiavimo ryšius, skelbia papildomus kvietimus teikti paraiškas pagal priemones „Inostartas“ ir „Inočekiai“. Šioms priemonėms numatyta skirti beveik 2 mln. eurų investicijų.

Priemonė „Inostartas“ sudarys sąlygas kurtis ir plėstis naujoms ir inovatyvioms smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonėms. Ji taip pat užtikrins inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatins įmonių savarankiškumą atliekant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbus įmonės viduje.

Pagal priemonę „Inostartas“ remiama veikla – inovatyvių SVV įmonių, diegiančių inovacijas, kūrimasis. Ši priemonė taip pat prisideda prie tyrėjų ir mokslininkų įdarbinimo žinioms imliose labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ), vystančiose inovatyvius produktus, kuriuos siekiama realizuoti komercijos tikslais. Taikant šią priemonę taip pat skatinama SVV įmonių plėtra.

Plačiau skaitykite: https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/inovatyvioms-veikloms-stiprinti-2-mln-euru-parama

arrow