Pagalbos priemonės verslui: parama e. komercijai ir paskolos apyvartinėms lėšoms

Nepaisant to, kad daugelis paramos mechanizmų nukentėjusioms dėl COVID-19 įmonėms baigėsi paskelbus karantino pabaigą, vis paskelbiamos naujos pagalbos priemonės. Apžvelgiame pagalbos priemones verslui.
 
Verslui perorientuoti į elektroninę erdvę – 40 mln. eurų ES investicijų

Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas ES paramai gauti pagal priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Pagal šią priemonę verslas gali diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu. Priemonei skirta 40 mln. eurų.

Plačiau skaitykite: https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/verslui-perorientuoti-i-elektronine-erdve-40-mln-euru-es-investiciju
 
INVEGA: pratęsiama pagalbos verslui priemonė „Tiesioginės COVID-19 paskolos“

Nuo 2021 m. liepos 28 d. verslai, patyrę neigiamą poveikį dėl COVID-19 pandemijos, vėl gali kreiptis į nacionalinę plėtros įstaigą „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) dėl paskolų apyvartinėms išlaidoms finansuoti. Paraiškos bus priimamos iki 2021 m. lapkričio 1 d. imtinai.

Atnaujinus priemonės kvietimą, paskolos lėšomis galės būti apmokamos verslo patirtos arba planuojamos patirti išlaidos nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2022 m. vasario 28 d. (buvo 2021 m. spalio 30 d.). Paskolos gavėjai, kurie jau yra sudarę paskolos sutartį, bet pageidauja paskolos terminą pratęsti pagal atnaujintas sąlygas, tai gali padaryti pateikę INVEGAI laisvos formos prašymą.
Plačiau skaitykite: https://invega.lt/naujienos/47/invega-pratesiama-pagalbos-verslui-priemone-tiesiogines-covid-19-paskolos:1166

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) skelbia, kad per pirmąjį 2021 m. pusmetį 4823 šalies įmonėms suteikė beveik 214 mln. eurų finansavimą. Apie penktadalis šių investicijų buvo skirta padėti verslui kovoje su pandemijos padariniais – kovidinėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojo 1085 įmonių, kurioms suteikta daugiau kaip 37 mln. eurų.

Plačiau skaitykite: https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/invegos-2021-m-i-pusmecio-apzvalga-beveik-5-tukst-lietuvos-imoniu-pasinaudojo-valstybes-finansine-pagalba 

arrow