Pagalbos priemonės verslui

 

Plintant COVID-19 viruso II bangai ir šalyje paskelbus karantiną, ieškoma sprendimų, kaip pagelbėti verslui išsilaikyti šiuo sudėtingu periodu. Nuo trečiadienio,  sausio 20 d., verslas jau gali teikti paraiškas gauti subsidijas ir lengvatines paskolas. Pirmąjį pagalbos verslui paketą sudaro 180 mln. eurų – 150 mln. eurų skiriama subsidijoms, 30 mln. eurų – paskoloms.

Pagal patikslintą subsidijų nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms koncepciją, subsidiją galės gauti ne tik smulkus ir vidutinis verslas, bet ir įmonės, kurių darbuotojų skaičius viršys 250. Nuo 500 eurų iki 800 tūkst. eurų siekiančias vienkartines subsidijas galės gauti įmonės, kurių vidutinė mėnesio apyvarta sumažėjo 30 proc. ar daugiau. Apyvartos sumažėjimas bus skaičiuojamas nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019–2020 m. laikotarpiu.  Įmonės, 2019 m. sumokėjusios daugiau kaip 2 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio, nuo tos sumos gaus 25 proc. dydžio subsidiją. Sumokėjusioms mažiau nei 2 tūkst. eurų įmonėms bus skirta 500 eurų subsidija.

Subsidijos sieks 25 proc. praėjusiais metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM), o iš viso joms bus skirta 150 mln. eurų.

Lengvatines paskolas sumažintomis palūkanų normomis galės gauti verslas, kurio apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc. arba kurio vykdoma ūkinė veikla karantino laikotarpiu ribojama. Maksimali paskolos suma galės siekti 100 tūkst. eurų. Paskolos bus teikiamos sumažintomis palūkanų normomis nuo 0,1 proc. iki 1,69 proc. priklausomai nuo paskolos laikotarpio ir paskolos gavėjo statuso. Paskolos lėšomis gali būti apmokamos nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 30 d. patirtos arba planuojamos patirti išlaidos.

Subsidijos ir paskolos bus skiriamos visų sričių įmonėms, išskyrus žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros sritis, kredito ir finansų įstaigas.

Šiuo metu Ekonomikos ir inovacijų ministerija su socialiniais partneriais ir institucijomis derina ir antrojo paramos verslui paketo koncepciją. Šis paketas skirtas padėti labiausiai nuo pandemijos nukentėjusiems verslams ir savarankiškai dirbantiems asmenims. Antrojo paketo priemonėmis verslas galės naudotis vasario mėnesį.

Verslo subjektai ir toliau gali naudotis šiomis finansinėmis priemonėmis:

Lengvatinėmis paskolomis, kurios leidžia gauti paskolas palankesnėmis palūkanų normomis.

Garantijomis – kredito įstaigos dažnai nesuteikia paskolos verslininkams, nes pastarieji negali pateikti pakankamo užstato (garantijos) paskolai garantuoti. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ padeda išspręsti šią problemą garantuodama paskolos grąžinimą.

Daliniu palūkanų kompensavimu.

Pagalbos verslui fondu – kuria siekiama suteikti laikiną finansinę paramą vidutinėms ir didelėms įmonėms, kurios smarkiai paveiktos COVID-19 krizės ir susidūrusios su veiklos tęstinumo sunkumais ir kurios nebegali gauti finansavimo rinkoje (neturi kitų finansavimo alternatyvų ir galimybių pritraukti reikiamų lėšų).

EIMIN informuoja, kad dalinio nuomos mokesčio kompensavimo labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms priemonės pratęsti neplanuojama, tačiau Ministerija, kartu su verslo organizacijomis, nuolat ieško sprendimų, kaip palengvinti dėl pandemijos susiklosčiusią situaciją.

arrow