Pasibaigus karantinui valstybės pagalba verslui ir toliau išlieka: aktualių priemonių sąrašas

 

Pasibaigus karantinui ir tęsiantis ekstremaliai situacijai valstybės pagalba verslui ir toliau išlieka. Kaip savo kreipimuose  į valdžios institucijas pabrėžė Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija (LATIA) ir kitos verslo organizacijos – labai svarbu užtikrinti ir pokarantininį darbo vietų finansavimą.

Subsidijos darbo užmokesčiui

Kol tęsiasi ekstremali situacija, ir toliau galima skelbti prastovas darbuotojams ir gauti subsidijas jų darbo užmokesčiui, o darbuotojams dirbant – galima kreiptis dėl 6 mėnesių trukmės subsidijų. Subsidijų per prastovas dydžiai išlieka tokie patys kaip ir karantino metu – 70 ir 90 proc., vyresniems nei 60 m. darbuotojams – 70 ir 100 proc. Subsidijos darbuotojams dirbant gali būti skiriamos iki 6 mėn., bet ne ilgiau nei iki metų pabaigos, jų dydžiai 1-2 mėn. siekia 100 proc.,  3-4 mėn. 50 proc., 5-6 mėn. 30 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto.

Siūlome didinti paskolų finansavimo intensyvumą

Nuolat siūlome mažinti apribojimus ir didinti paskolų finansavimo intensyvumą įmonių apyvartinėms lėšoms. Nuo birželio vidurio įmonės, kurios 2019 m. gruodžio 31 d. buvo patiriančios sunkumų, bet įrodžiusios, kad paraiškos pateikimo metu nebėra laikomos patiriančiomis sunkumų, jau gali atitinkamai kreiptis į INVEGA arba priemones įgyvendinančius finansų tarpininkus bei pasinaudoti COVID-19 pandemijos padariniams mažinti skirtomis INVEGOS priemonėmis: nuomos mokesčio kompensacija, apmokėtinų sąskaitų paskolomis ASAP (paskolos iki 500 000 eur  verslo subjektams, negavusiems apmokėjimo už pateiktas prekes ir paslaugas, negalintiems veikti verslams), paskolomis labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams ir paskolomis su portfeline garantija pagal priemonę „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ (SVV ir didelių įmonių visuose ūkio sektoriuose, kurios patyrė sunkumų dėl COVID-19, paskolų ir atitinkamų lizingo sandorių garantijos 80 proc.).

Daugiau galimybių kompensuoti nuomą

Taip pat nuo birželio 12 d. įsigaliojo priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas“ pakeitimai – priemonės aprašas praplečiamas ir kompensacija teikiama labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms ir verslininkams ne tik tuomet, kai jų veikla buvo ar yra uždrausta karantino laikotarpiu, bet ir buvo ribojama. Nuoma kompensuojama karantino laikotarpiu ir dar du mėnesius po jo pabaigos. Paraiškas galima teikti iki 2020 m. gruodžio 1 dienos.

Pailgino mokestinių įsipareigojimų atidėjimą

Kaip siūlė LATIA ir kitos verslo organizacijos – pailgintas mokestinių įsipareigojimų atidėjimas LR valstybinėms institucijoms. COVID-19 poveikį patyręs verslas, pateikęs prašymą „Sodrai“, dėl karantino ir ekstremalios situacijos nesumokėtų įmokų gali nemokėti nuo karantino pradžios ir dar du mėnesius jam pasibaigus (iki 2020 m. rugpjūčio 17 d.), o padengti susidariusią skolą galima be palūkanų per ne ilgesnį nei 5 metų laikotarpį.\
 
Siekiame Vyriausybės paramos ir didelėms įmonėms

Toliau aktyviai siekiame, kad didelėms įmonėms Vyriausybės parama turėtų būti teikiama kaip ir MVĮ. Šiuo metu rengiami pakeitimai, į kuriuos įeina ir tai, kad darbuotojų skaičiaus kriterijus nebūtų taikomas Apmokėtinų sąskaitų paskolų (ASAP) ir paskolų kompensavimo priemonėms. Nuo liepos pradžios turėtų pradėti veikti Pagalbos verslui fondas, skirtas padėti vidutinėms ir didelėms Lietuvos įmonėms.

arrow