Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos sprendžiant specialistų ruošimo aprangos ir tekstilės sektoriui klausimus

Š. m. spalio mėn. 16 d. Lietuvos švietimo ir mokslo ministras prof. D. Pavalkis ir Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos (LATIA) prezidentas A. Palevičius pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos.

Sutartimi numatoma bendradarbiauti sprendžiant klausimus, susijusius su profesinio mokymo teisiniu reglamentavimu, profesinio mokymo organizavimu, siekiant tenkinti darbo rinkos poreikius, praktiniu mokymu, profesiniu mokymu pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma ir kitais klausimais, susijusiais su profesiniu mokymu, taip pat profesiniu orientavimu, aprangos ir tekstilės sektoriaus įmonėms reikalingų specialistų rengimu aukštosiose mokyklose.

Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriuje šiuo metu dirba apie 26 000 darbuotojų, arba apie ketvirtadalis visų šalies pramonės dirbančiųjų. LATIA prognozuoja, kad panašus darbuotojų skaičius turėtų išlikti artimiausiu 10–ies metų laikotarpiu. Atsižvelgiant į objektyvias ir subjektyvias aplinkybes, tokias kaip esamų darbuotojų amžiaus senėjimas bei siekiant išlaikyti reikiamą darbuotojų skaičių, per artimiausius 10-12 metų Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriuje reikia sukurti apie 12 000 naujų darbo vietų. Tam ypač būtina akcentuoti ir skatinti į aprangos ir tekstilės sektorių nukreiptą profesinį orientavimą.

Pasirašyta sutartimi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija) įsipareigojo esant poreikiui kviesti LATIA atstovus dalyvauti Ministerijos sudarytose darbo grupėse teisės aktų projektams, susijusiems su profesiniu mokymu, parengti; keistis su LATIA aktualia informacija, konsultuotis dėl klausimų, susijusių su profesinio mokymo teisiniu reglamentavimu, technologijos mokslų studijų srities studijų krypčių aprašų rengimu.

Savo ruožtu, LATIA įsipareigojo informuoti Ministeriją apie nesklandumus ar problemas, susijusias su norminių teisės aktų taikymu sprendžiant specialistų ruošimo aprangos ir tekstilės sektoriui klausimus; deleguoti LATIA atstovus dalyvauti Ministerijos sudarytose darbo grupėse norminių teisės aktų projektams, susijusiems su profesiniu mokymu, parengti;  teikti Ministerijai siūlymus dėl naujų profesinio mokymo programų ar profesinio mokymo programų modulių poreikio;  teikti Ministerijai informaciją apie galimybę organizuoti praktinį profesinį mokymą ar profesinį mokymą pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma pas Asociacijos narius; teikti Ministerijai informaciją apie specialistų poreikį ir asmenų, baigusių profesinio mokymo įstaigas ar aukštąsias mokyklas, įsidarbinimo galimybes.

Pasirašant sutartį  švietimo ir mokslo ministras D. Pavalkis teigė, jog labai svarbu, kad tiek profesinio mokymo įstaigos, tiek aukštosios mokyklos, rengiančios specialistus darbo rinkai, stiprintų bendradarbiavimą su verslu ir darbdaviais, kad patys darbdaviai aktyviai dalyvautų ruošiant būsimus specialistus: sudarant mokymo programas, vertinant įgytus įgūdžius, organizuojant praktikas ir, žinoma, įdarbinant.

LATIA prezidentas A. Palevičius akcentavo, kad Lietuvos aprangos ir tekstilės sektorius – inovatyvus ir kūrybiškas sektorius, užtikrinantis ilgalaikes ir tvarias darbo vietas, garantuojantis geras darbo sąlygas ir daug iššūkių reikalaujantis, bet tuo pačiu ir labai įdomus ir perspektyvus sektorius. Jo teigimu, gamybai grįžtant į Europą Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonės įgauna konkurencinį pranašumą kitų regiono šalių atžvilgiu, nes yra išsaugojusios technologines žinias kaip gaminti aukštos kokybės gaminius bei jau išsiugdę gebėjimus ir kompetencijas, reikalingas šių gaminių pardavimui.

arrow