PLUSTEX – baigiamoji konferencija „Textile and Clothing 2020 – Smart Strategies for Regional Development“

PLUSTEX – baigiamoji konferencija „Textile and Clothing 2020 – Smart Strategies for Regional Development“ CAMPUS CETI (centras Européens des Tekstilė Innovants) Tourcoing (Prancūzija), 2014 spalio 9 d.

Tekstilės ir drabužių sektorius yra vienas pagrindinių Europos pramonės sektorių. Nors jis nukentėjo nuo globalizacijos ir deindustrializavimo, visoje Europos Sąjungoje šiame sektoriuje vis dar veikia daugiau nei 250 tūkst. įmonių, kurios generuoja 240 bil. eurų apyvartažą ir darbina daugiau nei 3,2 milijono darbuotojų.

Per pastaruosius dešimtmečius, tekstilės ir drabužių sektorius operatyviai reagavo į aplinkos pokyčius, kurdamas naujas darbo vietas bei darbo būdus, modernizuodamas savo vertės grandinę ir logistiką, taip pat mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) naudojo naujovių „iš apačios į viršų“principą. Toks veiklos principas tapo įmanomas verslo pionierių, mokslininkų ir inovacijas orientuotų iniciatyvų Europos, nacionaliniu ir vietos lygmenimis, kuriais siekiama remti MVĮ dėka bei projektų, finansuojamų viešosios politikos priemonėmis dėka.

PLUSTEX projektas (politinių iniciatyvų, siekiant išlaisvinti tekstilės sektoriaus gebėjimus, analizė) yra INTERREG IVC iniciatyva, kuri skatina keitimąsi žiniomis, padėsiančioms vietos ir regionų valdžios institucijoms skatinti tekstilės ir aprangos sektorių.

Per trejus metus, projektas leido partneriams iš aštuonių Europos šalių keistis vykdomos politikos šioje srityje žiniomis ir gerosiomis praktikomis, tokiu būdu nustatant efektyviausius idėjas ir sprendimus vystyti aprangos ir tekstilės sektorių jų regionuose.

PLUSTEX baigiamoji konferencija pristatys projekto rezultatus ir leis aptarti, kaip jie gali padėti Europos, nacionalinės ir vietos valdžios institucijoms ir suinteresuotosioms šalims atnaujinti šį sektorių. Ryte vyks dvi apvalaus stalo diskusijos „Iššūkiai ir galimybės, su kuriomis susiduria tekstilės ir aprangos sektorius Europoje” ir „Naujos perspektyvos šiame sektoriuje, kuriuos mato inovatyvūs tekstilės sektoriaus atstovai”. Po pietų vyks trys lygiagrečios sesijos, kur daugiausia dėmesio bus skiriama projekte nagrinėjamoms sritims. Keletas gerųjų praktikų bus pristatytos pačių jų įgyvendintojų ir politikos ekspertų, o taip pat visuomenei bus pristatyti partnerių įgyvendinimo planai, kuriais galima būtų vadovautis perkeliant gerąsias praktikas į kitus Europos regionus.

arrow