Š. m. rugpjūčio 29 d. LR Ministras Pirmininkas lankėsi aprangos ir tekstilės įmonėse Kaune

Š. m. rugpjūčio 29 d. LR Ministras Pirmininkas p. A. Butkevičius lankėsi moderniausiose aprangos ir tekstilės įmonėse Kaune: AB „Liteksas”, AB „Kauno Baltija”, A. ir R. Baumilų TŪB „Klasikinė tekstilė”, UAB „Omniteksas”, AB „Audimas”, UAB „Garlita”. Po vizitų vyko Ministro Pirmininko p. A. Butkevičiaus susitikimas su LATIA įmonių vadovais, kurio metu aptarti su verslo aplinkos gerinimu susiję klausimai:
• dėl eksporto skatinimo;
• dėl griežtesnės mažmeninės prekybos aprangos ir tekstilės gaminiais vidaus rinkoje tvarkos reglamentavimo;
• dėl viešųjų pirkimų reglamentavimo tobulinimo;
• dėl SVV kriterijaus peržiūrėjimo gerinant verslo sąlygas;
• dėl didžiuosiuose miestuose esančių senųjų įmonių infrastruktūros gerinimo;
• dėl paramos didinimo naujų technologijų ir įrangos įsigijimui;
• dėl nacionalinio transliuotojo (LRT) vaidmens gerinant Lietuvos apdirbamosios pramonės sektorių, didinimo.

LATIA prezidento Aurimo Palevičiaus teigimu, šalies aprangos ir tekstilės sektorius tiek dabar, tiek ir ilgalaikiu laikotarpiu išliks svarbia šalies ūkiui apdirbamosios pramonės šaka.

Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOB) neseniai paskelbtoje įžvalgoje dėl profesinių įgūdžių poreikio ES tekstilės, odos ir drabužių sektoriuje  prognozuoja, kad ilgalaikiu laikotarpiu  iki 2025 m. Lietuvoje tekstilės, odos ir siuvimo sektoriuje darbuotojų skaičius nemažės ir jame dirbs apie 30 tūkst. žmonių. Nuosekliai didėja ir šios pramonės šakos eksporto apimtys, kurios 2014 m. pirmame pusmetyje, lyginant su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, augo 7,7 proc.

Nuotraukos: BFL / Vyginto Skaraičio

arrow