Sukurta internetinė mokymosi platforma ir praktiniai į energijos taupymą nukreipti instrumentai, leidžiantys Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonėms didinti energetinį efektyvumą

Sukurta internetinė mokymosi platforma ir praktiniai į energijos taupymą nukreipti instrumentai, leidžiantys Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonėms didinti energetinį efektyvumą

Energijos vartojimo kaštų dalis bendroje veiklos sąnaudų dalyje užima ženklią dalį. Brangstant kitiems kaštams (darbo, logistikos, pardavimų ir t.t.) veiklos efektyvumo didinimo klausimai tampa ypač aktualiais.  Energijos sąnaudų mažinimas – vienas iš prioritetinių klausimų ir Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonėse.

Atsižvelgdama į tai Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija kartu su Europos aprangos ir tekstilės federacija EURATEX ir partneriais iš 7–ių ES šalių įgyvendino projektą SESEC, kurio tikslas – padėti ES aprangos ir tekstilės gamintojams rasti praktinius sprendimus energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityje. Projektas SESEC dalinai finansuojamas iš ES Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos dalies „Pažangi energetika Europai“.
Projektas SESEC  metu buvo sukurti mokymo moduliai energijos efektyvumo didinimo srityse bei trys praktiniai į energijos taupymą nukreipti instrumentai, skirti įmonėms savarankiškai  pasitikrinti kaip efektyviai yra naudojama energija atskirose gamybos srityse. Šiuos mokymo modulius ir instrumentus kūrė didžiausio Europoje Denkendorfo  (Vokietija) tekstilės ir pluoštų tyrimo instituto  DITF, Italijos nacionalinės naujų technologijų, energetikos ir tvarios ekonominės plėtros agentūros ENEA, vieno  didžiausių ES  tekstilės ir drabužių pramonės technologinio centro CITEVE (Portugalija) ir Gherzi (Šveicarija) – vienos iš šiuo metu lyderiaujančių pasaulyje aprangos ir tekstilės sektoriaus konsultacinių kompanijų valdymo ir energetikos srityse, – ekspertai.
Paruošti šie mokymo moduliai:

Modulis 1:        Tiekimo kontraktai ir apkrovos keitimas
Modulis 2:        Panaudojimas ir Gamybos įrengimai
Modulis 3:        Suspaustas oras
Modulis 4:        Garų/šilumos gamyba
Modulis 5:        Atsinaujinanti energija ir kogeneracija
Modulis 6:        Apšvietimas
Modulis 7:        Šildymas
Modulis 8:        Vėdinimas ir kondicionavimas
Modulis 9:        Siurbimas/ Valymas
Modulis 10:      Išmatavimas ir Metodologijos patvirtinimas

Projekto SESEC  metu taip pat buvo įdiegtas Energijos taupymo plano (ESS) aprangos įmonėms ir sumodeliuoti įrankiai šiam tikslui pasiekti:

• Energijos paskirstymo paramos įrankis  EDST – įrankis skirtas padėti įmonėms  paskirstyti šiluminės ir elektros energijos vartojimą tiek  bendrai, tiek ir atskiruose gamybos procesuose;
• Energijos valdymo ir palyginamosios analizės įrankis EMBT –  įrankis, skirtas valdyti energijos vartojimą ir atlikti palyginamąją analizę, taip  užtikrinant pastoviai atnaujinamą energijos suvartojimo apskaitą;
• Savęs įsivertinimo įrankis SAT – įrankis, skirtas įmonėje esančios padėties įsivertinimui siekiant taupyti įmonės naudojamą energiją.

Visi mokymo moduliai energijos efektyvumo didinimo srityse bei trys praktiniai į energijos taupymą nukreipti instrumentai išversti į lietuvių kalbą.

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija š. m. birželio mėn. 18 d. ir rugsėjo mėn. 8 d. savo nariams organizavo seminarus, kuriuose detaliai buvo pristatyti projekto SESEC  sukurti įrankiai. Kitų šalių, kurios jau anksčiau diegė šiuos įrankius (Portugalija, Italija, Bulgarija) patirtis rodo, kad efektyviai naudojantis šiais įrankiais, galima iki 20 proc. sumažinti naudojamos energijos kaštus.  Seminaruose dalyvavo virš 20 aprangos ir tekstilės įmonių atstovų, nemaža dalis jų pažymėjo, kad artimiausioje ateityje planuoja diegti bent vieną iš projekto SESEC metu parengtų įrankių.

Vienas didžiausių projekto SESEC pasiekimų – 8-iomis kalbomis, įskaitant ir lietuvių, paruošta ir įdiegta projekto SESEC internetinė platforma, joje galima rasti projekto SESEC įgyvendinimo metu sukurtas priemones, kurių tikslas – padėti siuvimo įmonėms naudoti sekančius energijos sąnaudų efektyvumą gerinančius sprendimus.

Lietuviškai informacija pateikta internete adresu:

http://www.sesec-training.eu/lt.

Kviestume visus Lietuvos aprangos gamintojus naudotis sukurta internetine platforma ir didinti savo veiklos efektyvumą diegiant efektyvius sprendimus ir mažinant gamybos sąnaudas.

Kontaktai pasiteiravimui:

Linas Lasiauskas
Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija LATIA
Tel. 8 5 2721323
El.paštas: latia@latia.lt

arrow