Susitikime su EIMIN atstovais aptarta parama verslo sertifikavimui

Balandžio 12 d. Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija (LATIA), siekdama užtikrinti sektoriaus įmonių konkurencingumą tarptautinėje rinkoje ir platesnes verslo galimybes sertifikuoti gaminius, susitiko su EIMIN atstovais. Susitikimo metu aptartas LATIA kreipimasis į ministeriją dėl paramos, skirtos tvaraus, žalio bei socialiai atsakingo aprangos ir tekstilės verslo šalyje sertifikavimui.

Susitikime diskutuota apie tai, kad dėl eksporto krypčių įvairovės ir skirtingų reikalavimų rinkose įmonėms būtini įvairūs gaminių ar/ir gamybos procesų sertifikatai. Europos Žaliasis kursas lemia ir tai, kad nemažą dalį sudaro poveikio aplinkai, tvarumo, socialinės atsakomybės ir pan. sertifikatai, ateityje šis poreikis tik didės.

LATIA atlikta įmonių apklausa apie paramos sertifikavimui poreikį parodė, kad tai verslui yra labai svarbu. Asociacijos skaičiavimais, sektorius sertifikavimo reikmėms išleidžia apie 10-12 mln. Eur per metus. Be to, dažnai įmonės turi gauti skirtingus sertifikatus tam pačiam produktui, jei ketinama eksportuoti į skirtingas šalis. Tai, anot LATIA atstovų, gana ženklios sąnaudos, ypač mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurios sudaro didžiąją dalį sektoriaus įmonių.

Susitikimo metu LATIA atstovai taip pat pabrėžė, kad Žaliojo kurso kontekste labai svarbu įmones edukuoti apie žaliuosius sertifikatus, su jais susijusius procesus, reikalingas kompetencijas bei naudą eksportui. Asociacija paragino Ekonomikos ir inovacijų ministeriją parengti finansavimo priemones, kurios remtų Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių tvarumo, žaliųjų iniciatyvų, socialinės atsakomybės sertifikatų įsigijimą ir palaikymą. Ministerijos atstovai patikino, kad 2021-2027 metų Europos Sąjungos finansavimo laikotarpiu šiam tikslui skirtos priemonės yra planuojamos, jomis galėtų pasinaudoti MVĮ.

arrow