Valstybės pagalbos priemonės verslui: nuomos kompensavimas, pagalbos verslui fondas ir sveikatos tikrinimas

 

LATIA nuo pat COVID-19 pandemijos pradžios siekė, kad kuo daugiau Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių galėtų pasinaudoti valstybės pagalbos priemonėmis verslui. Organizacija rinko aprangos ir tekstilės įmonių pageidavimus, rengė susitikimus su valdžios institucijų atstovais, rengė raštus ir pasiūlymus. Šios pastangos nenuėjo veltui.

Dalinio nuomos mokesčio kompensavimo priemone jau gali naudotis ir įmonės, vykdančios gamybą kartu su mažmenine prekyba

LATIA dėka daugiau aprangos ir tekstilės sektoriaus įmonių galės pasinaudoti dalinio nuomos mokesčio kompensacija. Atlikus pakeitimus, pagrindine gamybos veikla besiverčiančios įmonės dabar jau gali pretenduoti į nuomos kompensacijas dėl atskirose nuomojamose patalpose vykdomos mažmeninės prekybos veiklos, kuri per karantiną buvo uždrausta ar apribota, tačiau ši mažmeninės prekybos veikla turi būti nurodyta Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių mokėtojų registre.

Nuo rugsėjo 25 d. įsigaliojo atnaujintas nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) įgyvendinamos priemonės “Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms” aprašas. Siekiant padėti po pirmosios pandemijos bangos atsigaunančiam verslui sudarytos galimybės kreiptis ne tik dėl pagrindinės, bet ir nepagrindinės veiklos, kuri karantino metu buvo uždrausta ar apribota. Taip pat praplėstas gavėjų ratas – dėl kompensacijų gali kreiptis Lietuvoje registruotą buveinę turinčios ir veiklą vykdančios užsienio bendrovės.

Atnaujinus dalinio nuomos mokesčio kompensavimo sąlygas, įmonės ir verslininkai gali pretenduoti į kompensaciją nebūtinai už pagrindinę veiklą, bus vertinamos paraiškos ir dėl vienos ar kelių uždraustų ar apribotų šalutinių veiklų, kurios pagal sudarytą nuomos sutartį vykdomos atskirose nuomojamose patalpose. Kompensacijos apskaičiuojamos už konkretų toms veikloms vykdyti nuomojamą plotą, turintį priskirtą unikalų numerį, įrašytą VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, kurio nuomos mokesčio sumokėjimui išrašoma atskira sąskaita faktūra.

Šios nuostatos taikomos ir įmonėms, vykdančioms gamybą kartu su mažmenine prekyba. Atlikus pakeitimus, pagrindine gamybos veikla besiverčiančios įmonės dabar jau gali pretenduoti į nuomos kompensacijas dėl atskirose nuomojamose patalpose vykdomos mažmeninės prekybos veiklos, kuri per karantiną buvo uždrausta ar apribota, tačiau ši mažmeninės prekybos veikla turi būti nurodyta Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių mokėtojų registre. Teikdamos paraiškas šios įmonės taip pat turi pateikti vadovo ir vyriausiojo buhalterio pasirašytą pažymą apie pardavimo pajamas, gautas už mažmeninės prekybos veiklą per 2020 m. I ketvirtį.

Pažymėtina, kad kreiptis dėl kompensacijos gali ir tos įmonės, kurios nėra registruotos Lietuvoje, tačiau jų nuolatinė buveinė yra įregistruota VMI Mokesčių mokėtojų registre, o nuomojamose patalpose vykdomos karantino laikotarpiu uždraustos ar apribotos veiklos rūšies kodas įregistruotas Mokesčių mokėtojų registre ne vėliau kaip 2020 m. kovo 16 d.

Atsižvelgus į kompensacijų poreikį bei prašomas kompensuoti nuomos mokesčio sumas, peržiūrėtas anksčiau priemonei numatytas 90 mln. Eur biudžetas. Siekiant efektyvaus lėšų panaudojimo jis pakoreguotas iki 40 mln. Eur. Pasiekus šią sumą, paraiškų priėmimas bus stabdomas. Likusieji 50 mln. Eur bus paskirstyti kitoms pagalbos nuo pandemijos nukentėjusiems verslams priemonėms.

Atnaujinus dalinio nuomos mokesčio kompensavimo sąlygas, taip pat numatytas 20 darbo dienų paraiškų vertinimo terminas.

Paraiškas dėl dalinio nuomos mokesčio kompensavimo galima teikti iki 2020 m. gruodžio 1 d. arba iki tol, kol bus nepanaudotų priemonės lėšų likutis, o kompensacijos bus išmokėtos iki gruodžio 31 d.

Šaltinis: https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/atnaujinta-dalinio-nuomos-mokescio-kompensavimo-priemone-daugiau-galimybiu-verslui.

Veiklą pradėjo Pagalbos verslui fondas

Spalio 6 d. savo veiklą pradėjo Pagalbos verslui fondas (toliau – Fondas) – jis padės užtikrinti vidutinių ir didelių įmonių likvidumą, galimybes joms gauti finansavimą ir verslui greičiau atsigauti po krizės.

Fondas investuos į Lietuvos įmones, patyrusias finansinių sunkumų, keliančių riziką jų veiklos tęstinumui. Taip pat šiuo Fondu siekiama paskatinti kapitalo rinkos plėtrą, pritraukiant institucinius investuotojus į Lietuvoje veikiančius fondus, kartu bus siekiama ir investicinės grąžos Fondo dalyviams.

Didelės ir vidutinės įmonės, veikiančios ilgiau kaip 2 m., gali rinktis šias priemones finansavimui:

1)      Paskolas 0,3 – 2 mln. Eur
2)      Skolos vertybinius popierius – nuo 1 mln. Eur
3)      Akcijas ir mišrias priemones

Daugiau informacijos rasite čia: http://www.lpvf.lt/

Įsidarbinančių asmenų privalomas sveikatos tikrinimas

Darbuotojas gali pradėti dirbti tokioje veiklos srityje, kurioje dirbant patiriamas biologinių, fizikinių (išskyrus jonizuojančią spinduliuote ir darbus padidėjusio atmosferos slėgio sąlygomis), ergonominių, psichosocialinių kenksmingu rizikos veiksnių poveikis, privalomas sveikatos patikrinimas gali būti atliktas jiems pradėjus dirbti, bet ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo jų įdarbinimo dienos (patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-2191).

arrow