Valstybės pagalbos priemonių verslui pakeitimai

LATIA pateikia santrauką apie paramos priemones dėl karantino metu ribojamų ūkinių veiklų tiesiogiai ir netiesiogiai nukentėjusiems ūkinių veiklų vykdytojams

Portfelinių garantijų paskoloms priemonę svarstoma keisti arba jos atsisakyti.

Dalinio nuomos mokesčio kompensavimo priemonės taikymo pratęsimas šiuo metu nesvarstomas.

Prastovų subsidija darbo užmokesčiui mokama laikotarpiu, kol tęsiasi Vyriausybės paskelbta ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas ir darbdavys yra paskelbęs prastovą, t. y. nėra nustatyta konkreti data, iki kurios prastovų subsidija darbo užmokesčiui gali būti mokama. Ką daryti, jei gaunant subsidiją darbo užmokesčiui, vėl tenka paskelbti prastovas?

Neigiamą COVID-19 poveikį patyrusioms įmonėms VMI mokestinės pagalbos priemonės taikomos iki 2020 m. gruodžio 31 d. ir dar du mėnesius po šio termino, atleidžiant nuo delspinigių ir joms nebus pradėti mokesčių išieškojimo veiksmai.

1. Nuo pandemijos nukentėję mokesčių mokėtojai iki 2021 m. vasario 28 d. gali kreiptis į mokesčių administratorių ir sudaryti mokestinės paskolos sutartį iki 2022 m. gruodžio 31 d., be jokių palūkanų. Mokestinės paskolos sutartį be palūkanų galima sudaryti mokesčių skoloms, susidariusioms iki š. m. gruodžio 31 d., o įmokas sumokėti iki 2022 m. gruodžio 31 d. Sutarčiai sudaryti užtenka prašymo, kuriame reikia nurodyti pageidaujamus įmokų sumokėjimo terminus.

2. Galima paprašyti ir ilgesnio mokesčių išdėstymo bei sumokėjimo termino, bet ne ilgesnio kaip iki penkerių metų. Tokiu atveju, mokesčius iki 2022 m. gruodžio 31 d. galima išdėstyti ir sumokėti be palūkanų, o vėlesniojo laikotarpio įmokoms bus skaičiuojamos 0,01 proc. per dieną palūkanos.

Toliau išlieka galimybė atidėti arba dalimis išdėstyti įmokų už sunaudotą elektros energiją ir gamtines dujas mokėjimą UAB „Ignitis“.

Verslas galės atidėti socialinio draudimo įmokas „Sodrai“, net jeigu ši pagalba viršys de minimis principą (iki šiol dalis verslų negalėjo pasinaudoti šia paramos priemone dėl maksimalios valstybės pagalbos ribos). Tokiu atveju kreiptis dėl įmokų atidėjimo įmonės galės ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 30 d., o atidėjimo terminas – ne ilgesnis nei iki 2022 metų pabaigos. Pagalba draudėjams mokant įmokas.

Taip pat šiuo atveju verslas turės pateikti naujausią finansinę ataskaitą ir mokumo atkūrimo planą – kaip vykdys veiklą ir užtikrins įmokų mokėjimą. Palūkanos nuo atidėtų įmokų sumų nebus taikomos.

„Sodra“ šiuo metu rengia pagalbos teikimo tvarką ir praneš, kai bus pasirengusi priimti verslo prašymus.

Planuojama, kad subsidijų priemonė (ūkinių veiklų vykdytojams, kurių apyvarta krito ženkliai) pagal de minimis taisyklę galėtų būti parengta ir pradėta taikyti dar šiais metais, o lengvatinių paskolų priemonė (ūkinių veiklų vykdytojams, kurių apyvarta krito ne tiek ženkliai, tačiau atsižvelgiant į nurodytą apyvartos kritimo kriterijų) galėtų būti pradėta taikyti 2021 m. pradžioje.

EIMIN artimiausiu metu parengs ir paviešins visų dabar galiojančių ir planuojamų  paramos verslui priemonių sąvadą.

arrow